Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Den interne konsulentuddannelse

I denne artikel fortæller Michelle Carina Christensen om Billund Kommunes interne konsulentuddannelse for "Sammen finder vi ud af det"-forandringsagenterne. Du kan læse om, hvordan en øget opmærksomhed på de ressourcer, der eksisterer i det kollegiale netværk, gør en positiv forskel for borgerne. Få svaret på hvordan den interne konsulentuddannelse giver deltagerne mulighed for at lære mere om, hvad der giver værdi for borgeren og for samtidig at blive skarp på, hvad der skaber værdi i den daglige opgaveløsning.

Michelle Carina Christensen er Sagsbehandler ergoterapeut i Team Hjælpemidler, Bil og Bolig i Ældreområdet – og forandringsagent i Billund kommune. Hun er sammen med fire andre forandringsagenter ansvarlig for en intern konsulentuddannelse i Billund Kommune, der uddanner nye forandringsagenter til ”Sammen finder vi ud af det”.Uddannelsen udbydes til kollegaer i kommunen, og det tilbydes til ledere, der vil øge opmærksomheden på samskabelse.

Michelle fortæller, at det at varetage uddannelsen af nye forandringsagenter var et stort skridt:

”Da jeg blev spurgt, satte jeg først spørgsmålstegn ved, om det var en opgave, jeg var klar til at løfte. Men jeg er virkelig glad for det – for det giver mig bare et kæmpe indblik i, hvilke metoder vi har at arbejde med”. Michelle beskriver, at hun nu er blevet langt mere opmærksom på, hvad det er, de har lært på forløbet: ”Jeg er blevet langt mere opmærksom på, hvilken uddannelse vi har været igennem. Uddannelsen giver mulighed for at spole tilbage til der, hvor vi selv stod. Det er genkendelige spørgsmål, som deltagerne bringer til lokalet, og jeg bliver virkelig opmærksom på, hvor meget vi har arbejdet med igennem forløbet”.

En af de særligt vigtige gevinster fra forløbet handler om den øgede opmærksomhed omkring, hvilke ressourcer der eksisterer i vores kollegiale netværk, fortæller Michelle. Med ”Sammen finder vi ud af det” er der skabt større opmærksomhed på, hvilke fagpersoner der skal hentes ind hvornår, i den samlede opgaveløsning med borgeren. Projektet handler om Samskabelse i det relationelle perspektiv – særligt med borgeren, men også i høj grad indadtil. Der udvikles stadig større viden om, hvad fagprofessionelle hver især sidder med af ressourcer og er dygtige til:

”Viden om vores kollegers kompetencer er afgørende i den samlede løsning med borgeren. Et velfungerende samarbejde er et vigtigt fundament, når det er borgerens udvikling og muligheder, der er i fokus”,

fortæller Michelle.

Den interne konsulentuddannelse giver deltagerne mulighed for at lære mere om, hvad der giver værdi for borgeren og for samtidig at blive skarp på, hvad der skaber værdi i den daglige opgaveløsning.

”Uddannelsen bidrager til, at vi som organisation forsat forbliver nysgerrige på, hvordan vi kan udvikle os og skabe flere successer sammen med borgerne.” fortæller Michelle. ”Hvis vi sætter os over på den anden side af bordet og ser verden derfra, så øges vores refleksion om, hvordan vi kan arbejde videre derfra – set ud fra borgerens hele livssituation. Det er den rejse, vi er på.”,

fortæller Michelle.

Uddannelsen sætter fokus på at forløse ressourcerne hos borgeren, netværket, kollegerne med flere. Når vi som fagprofessionelle evner at gøre dette med en samtidig opmærksomhed på vores rolle som myndighed, så når vi langt, fortæller Michelle, der uddyber med et eksempel fra arbejdet med ansøgninger af hjælpemidler:

”Vi skal spørge ind til ønsker og drømme til borgeren – fordi det ikke altid er det, de søger om, som de drømmer om. Derfor skal vi indlede samtaler, der bringer os tættere hen imod at forstå disse egentlige mål og ønsker. ”Sammen finder vi ud af det” åbner op for metoder til at komme omkring hele mennesket. Vi bliver endnu mere opmærksomme på, at ”det gode liv” er et vigtigt aspekt af selv de helt små samtaler og dialoger med borgerne.”