Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommune hjælper med at få opdateret adresser så redning, pakker og post kan komme hurtigt og korrekt frem

Alt for mange virksomheder og offentlige ejendomme har kun én eller meget få officielle adresser. Det gør det svært for en GPS at finde nøjagtige lokationer.

En konsekvens kan være at ambulance, brandvæsen eller politi ikke kan finde stedet i en akut situation, hvilket kan være fatalt. Kunder, leverandører, post- og varebud, serviceteknikere og andre besøgende kan desuden også have svært ved at finde vej.

Flere og præcise adresser på virksomheder

Fastsættelsen af flere og mere præcise adresser er en landsdækkende indsats, som regeringen har iværksat, og som kommunerne er sat til at fuldføre. Adresseprojektet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som løber fra 2011 til 2016. Billund Kommune går derfor i nærmeste fremtid i dialog med de enkelte virksomheder, for at få registreret de korrekte adresser. Både offentlige og private adresser indgår i et stort antal it-systemer og benyttes på tværs af forvaltningsområder. Derfor vil en effektivisering af adresserne gøre det lettere at anvende referencerne.

- Hvis uheldet er ude, er sekunder vigtige, så vi har alle en kæmpe interesse i, at de offentlige adressesystemer er fuldstændig korrekte: Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu sammen med virksomheder og butikker kan lave et servicetjek og måske korrektioner af nogle adresser, siger Per Nyhus, der er Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

Virksomhederne i Billund Kommune vil blive kontaktet telefonisk af medarbejdere fra kommunen for nærmere information og mødeplanlægning.

Private adresser skal også opdateres

De private adresser kan også blive berørte af projektet, da stort set alle selvbetjeningsløsninger, fremtidigt vil hente oplysninger, som for eksempel adresser. På den måde skal borgeren ikke bruge tid på at taste adressen selv og risikere at taste forkert. Når den korrekte adresse straks er til rådighed i systemet sparer både borger, virksomhed og forvaltningen tid. Også her er aktuelle og opdaterede adresser livsvigtige når politiet og beredskab skal rykke ud.

Man vil blive kontaktet af Billund Kommune hvis ens adresse må opdateres.