Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

3.-5. årgang i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig bliver aldersblandede

Gode erfaringer fra aldersblandet indskoling og en varieret skoledag under temaet ”eksperimentarium” er udgangspunkterne for banebrydende ændringer for mellemtrinnet i Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig.

Eleverne på mellemtrinnet kan efter sommerferien glæde sig til at skulle gå i aldersblandede klasser, hvor de 9-10-11- årige bliver blandet i fire klasser med ca. 22 elever i hver.

Uanset alder har alle elever de samme fag, og det betyder, at alle elever har 9 dansktimer om ugen og tysk fra første skoledag efter sommerferien.

 Vi har virkelig gode erfaringer fra vores indskoling, hvor vi implementerede aldersblandede klasser i august 2013. Vi oplever, at eleverne i de aldersblandede klasser i større grad end i traditionelle klasser har mulighed for at udfolde deres potentiale og blive så dygtige, de kan. De mindste elever lærer af de større elever, og de større elever lærer mere, når de forklarer og hjælper de mindre. Det er en win-win! De gode erfaringer og forskningens bud på, hvad der er god og motiverende undervisning, vil vi nu bygge videre på på mellemtrinnet, siger skoleleder Marianne Nielsen.

Overordnet tema

Det overordnede tema for mellemtrinnet er "Eksperimentarium" og tager udgangspunkt i hver enkelt barns styrker frem for alder. Vi lægger på, at eleverne lærer gennem eksperimenter, praktiske forsøg, undersøgelser og teori i udviklende fællesskaber.

I de aldersblandede klasser lægger vi vægt på, at eleverne udvikler både faglige, sociale og innovative kompetencer. Kompetencer som de skal bruge, når de kommer i udskolingen, hvor et omdrejningspunkt er entreprenørskab under det overordnede tema "Science & fordybelse". Alle elever i de aldersblandede klasser får alle fag, og det betyder, at alle elever i de aldersblandede klasser får tysk fra første skoledag efter sommerferien, forklarer skoleleder Marianne Nielsen.

Som lærer på mellemtrinnet har lærer Kirsten Helbo Willumsen været med i processen frem mod de nye initiativer, og hun glæder sig.

Det bliver spændende at arbejde med eleverne fra flere forskellige årgange på samme tid. Jeg har arbejdet med Ugeskemarevolutionen siden sommerferien og har gode erfaringer med den måde at arbejde på. Jeg har mulighed for at give eleverne forskellige udfordringer, uanset deres faglige niveau, og vi fordyber os af og til i nogle af de emner, som eleverne synes er interessante. Fordelene har, for eleverne, været, at jeg er meget lidt på som lærer og at eleverne arbejder mere selvstændigt og får mere fra hånden, samtidig med at de oplever en høj grad af medbestemmelse, siger Kirsten Helbo Willumsen.

Formanden for fællesbestyrelsen Mads Kragh glæder sig også.

Med den nye model på mellemtrinnet er der nu sammenhæng fra eleverne møder ind i indskolingen til de har vi ikke længere så sårbare overfor svingende elevtal, vores børn får flere kammerater på en gang, og de yngste får mulighed for at være sammen med de store, som de ser op til. Og så er det jo særdeles interessant, at eleverne får tysk allerede som 9-årige. Det er meget positivt, siger Mads Kragh.

Yderligere oplysninger: Skoleleder Marianne Nielsen på telefon 7213 1411, mobil 2555 7893