Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vederlag

Medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end at sidde i byrådets udvalg, har pligt til at oplyse, hvor meget deres honorar for et eller flere hverv udgjorde i sidste kalenderår.

Oplysningspligten omfatter kun vederlag, mens fx udbetaling af mødediæter, befordrings- og anden udgiftsgodtgørelse samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke skal oplyses. 

Vederlag i 2021

 • Ib Kristensen (V):
  • Billund Lufthavn: 56.208 kr.
  • Erhvervshus Sydjylland: 25.000 kr.
 • Klara Lyskjær Noer (V):
  • Billund Vand & Energi 36.000 kr.
 • Per Nyhus (O):
  • Billund Vand & Energi: 36.000 kr.
 • Majbrit Rasmussen (V):
  • Sydtrafik: 20.000 kr.
  • Deponi Syd I/S: 30.000 kr.