Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Valgdagen ved kommunal- og regionsvalg

Læs om hvordan selve valgdagen og valget foregår, herunder hvilke hjælpemidler du finder på valgstedet, og hvornår du kan søge om at stemme på et andet valgsted..

Valgdagen

Hvis du ønsker at stemme på valgdagen, skal du tage hen til det valgsted, der er angivet på dit valgkort. Hvis du har mistet dit valgkort eller ikke har modtaget det, skal du huske anden legitimation, fx  det gule sundhedskort sygesikringsbevis), pas eller kørekort. Det gælder også, hvis du har glemt at få valgkortet med.

Åbningstider

Afstemningsstederne har åbent mellem kl. 8 og kl. 20.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at afstemningsstederne på visse småøer først åbner kl. 9. Åbningstiden for dit valgsted står på valgkortet. 

Stemmelokalet

I stemmelokalet vil der være valgstyrere og tilforordnede vælgere til stede, som er valgt af kommunalbestyrelsen til at holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

Særligt om stemmeafgivning for borgere med fysiske udfordringer i Billund Kommune

Ud over at du som borger med fysiske udfordringer kan søge om at afgive din stemme på et andet valgsted eller brevstemme i eget hjem (ansøgningsfrist: 4 november kl. 18 med mulighed for at stemme frem til den 12. november kl. 16), kan du på valgdagen den 16. november kl. 8-20 afgive din stemme umiddelbart uden for hvert afstemningssted (vognstemme). Hvis du har behov for at vognstemme, skal du ved ankomst til valgstedet ringe til mobilnr. 29 17 84 86.

Valgbestyrelse, valgstyrer og valgtilforordnet

I hver kommune/region vælger kommunalbestyrelsen og regionsrådet en valgbestyrelse, som bl.a. skal sørge for stemmesedler og opslag over de opstillede kandidater, som skal hænge på valgstederne. Valgbestyrelsen står også for den endelige optælling af stemmerne.

På hvert valgsted vil der være mellem fem og ni valgstyrere, valgt af kommunalbestyrelsen, som skal sikre, at afstemningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op.

Der vil desuden være en række tilforordnede vælgere, også valgt af kommunalbestyrelsen, som har forskellige opgaver i forbindelse med valget. Det kan fx være at vise dig, hvor stemmerummet er og passe på stemmekasserne, når vælgerne har lagt stemmesedlerne i. De tilforordnede vælgere er også med til at tælle stemmerne op efter valget.

Valgkort

For at få udleveret dine to stemmesedler på valgstedet - én til det kommunale valg og én til det regionale valg - skal du aflevere dit valgkort, som du har fået med posten, og oplyse din fødselsdato. Har du mistet eller glemt dit valgkort, eller har du ikke modtaget det , kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort.

Det er således ikke en betingelse, at du medbringer dit valgkort for at få lov til at stemme på valgdagen, så længe du medbringer legitimation.

Stemmeseddel og stemmeafgivelse

Når du har modtaget dine to stemmesedler – én til det kommunale valg og én til det regionale valg – bliver du vist hen til et stemmerum, hvor du kan afgive din stemme, uden at andre kan se, hvad du stemmer.

På stemmesedlerne skal du sætte kryds i det firkantede afkrydsningsfelt enten ud for et listenavn (partistemme) eller ud for en kandidat (personlig stemme). Du kan selv bestemme, om du vil stemme på en liste (et parti) eller stemme personligt på en kandidat. Du må dog kun sætte ét kryds på hver stemmeseddel. Ellers kan dine stemmesedler være ugyldige.

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på valgstedet.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Hjælp til at stemme

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., kan du få hjælp af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere på valgstedet.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Der er ikke længere krav om, at du skal bistås af mindst en myndighedsperson (en valgstyrer eller en tilforordnet vælger). Du kan vælge kun at få hjælp fra en person, du selv har udpeget.

To betingelser skal være opfyldt for at få hjælp alene af en person, du selv har valgt:

  1. Du skal udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegive, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget.
  2. Dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet på valgdagen, fx på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du få lov til at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Særligt om stemmeafgivning for borgere med fysiske udfordringer i Billund Kommune

Ud over at du som borger med fysiske udfordringer kan søge om at afgive din stemme på et andet valgsted eller brevstemme i eget hjem (ansøgningsfrist: 4 november kl. 18 med mulighed for at stemme frem til den 12. november kl. 16), kan du på valgdagen den 16. november kl. 8-20 afgive din stemme umiddelbart uden for hvert afstemningssted (vognstemme). Hvis du har behov for at vognstemme, skal du ved ankomst til valgstedet ringe til mobilnr. 29 17 84 86.

Hjælpemidler, når du skal stemme

Kommunerne skal stille en række hjælpemidler til rådighed på valgstederne. Når du stemmer, kan du derfor benytte disse hjælpemidler.

Disse hjælpemidler skal stilles til rådighed på alle valgsteder:

  • En sort pen med en tykkere stregtykkelse til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Pennen gør afkrydsningen af stemmesedlen tydeligere for vælgeren.
  • En ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen skal have en fast eller justerbar afstand mellem linse og objekt, og luppen skal kunne forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse. Der skal være plads til at afkrydse stemmesedlen under luppen. Luppen er en hjælp for vælgere med nedsat syn.
  • En ikke-håndholdt LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve, hvilket gør det lettere for nogle at læse stemmesedlen. Vælgeren skal selv kunne ændre lampens placering, således at lysudfaldet kan tilpasses vælgerens behov.

Disse hjælpemidler skal stilles til rådighed på mindst ét valgsted i kommunen:

  • Et hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden af vælgeren, og som måler minimum 90 x 60 cm. Der skal være fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.
  • Et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af vælgeren. Læsepladen, hvor stemmesedlen placeres, skal kunne låses fast, så stemmesedlen ikke bevæger sig, når vælgeren skal sætte sit kryds. CCTV’et må ikke kunne tilkobles internettet og må ikke kunne affotografere stemmesedlen eller lagre data. 

Særligt om hjælpemidler ved afstemningsstederne i Billund Kommune

Både i forbindelse med perioden for brevstemmeafgivning (5. oktober til 12. november kl. 16 2021) og på selve valgdagen den 16. november 2021 vil du på to af kommunens afstemningssteder finde følgende af ovennævnte hjælpemidler:

  • Borgerservice på Magion Biblioteket: Ikke-håndholdt lup og LED-lampe, sort pen, forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV og mulighed for at stemme i separat rum med hæve-/sænkebord.
  • Borgerservice på Billund Bibliotek: Ikke-håndholdt lup og LED-lampe samt sort pen.

Kan jeg stemme på et andet afstemningssted?

Du skal som udgangspunkt stemme på det valgsted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det valgsted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen.

Du skal søge din kommune om det senest 8 dage før valgdagen. Du kan tidligst søge om at skifte valgsted 4 uger før valget.

Særligt om ansøgning af andet afstemningssted i Billund Kommune

På vores hjemmeside kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen. Du kan også få ansøgningsskemaet ved henvendelse til Borgerservice på Magion Biblioteket eller Borgerservice på Billund Bibliotek.

Særligt om stemmeafgivning for borgere med fysiske udfordringer i Billund Kommune

Ud over at du som borger med fysiske udfordringer kan søge om at afgive din stemme på et andet valgsted eller brevstemme i eget hjem (ansøgningsfrist: 4 november kl. 18 med mulighed for at stemme frem til den 12. november kl. 16), kan du på valgdagen den 16. november kl. 8-20 afgive din stemme umiddelbart uden for hvert afstemningssted (vognstemme). Hvis du har behov for at vognstemme, skal du ved ankomst til valgstedet ringe til mobilnr. 29 17 84 86.

Vil du se tidligere valgresultater?

Her kan du se en oversigt over valgresultaterne, stemmeprocenter og antal afgivne stemmer på de enkelte valgkredse for kommunale-, amtsråds-, regionale-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg fra 1999 og frem.

Hvis du vil klage

Enhver kan klage over et afholdt kommunal- og regionalvalg, hvis man fx ikke mener, at afstemningen er foregået korrekt. Du kan altid klage over afholdte kommunale og regionale valg, hvis du fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Hvis du ønsker at klage, skal du senest en uge efter valgdagen henvende dig til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der vil behandle din klage.