Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kommunal- og regionsvalg

De kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelse og regionsråd, afholdes hvert fjerde år. De afholdes fast den tredje tirsdag i november.

Valg til kommunalbestyrelsen

Ved kommunalvalget i 2005 blev der for første gang valgt kommunalbestyrelse til de nye kommuner, som blev etableret i forbindelse med strukturreformen / kommunalreformen.
Danmark er delt op i i alt 98 kommuner, hvor der skal vælges en kommunalbestyrelse til hver.

Valg til regionsrådet

Samtidig med valg til kommunalbestyrelserne skal der også vælges medlemmer til regionsrådene. Det blev første gang gjort ved valget i 2005 i forbindelse med strukturreformen / kommunalreformen.
Der skal vælges 41 medlemmer til regionsrådene i landets fem regioner.

Mandatfordeling

Fordelingen af mandater - dvs. den måde partierne får pladser i kommunalbestyrelse og regionsråd på - i forhold til de stemmer de har fået, er anderledes end ved folketingsvalg. Ved kommunale valg er der ingen spærregrænse, dvs. at man lettere kan blive valgt ind med bare et mandat. Ved kommunale og regionale valg har opstillede kandidatlister mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund. Ved at indgå i valgforbund og listeforbund kan deltagerne i nogle situationer opnå en mandatmæssig fordel og mindske stemmespilde.

Om kommunale og regionale valg

Der skal afholdes kommunal- og regionalvalg hvert fjerde år, og valget finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret.

Det kommunale valg (valg til kommunalbestyrelsen)

Ved det kommunale valg i 2005 blev der for første gang valgt medlemmer til kommunalbestyrelser i de nye kommuner, som blev etableret i forbindelse med strukturreformen/kommunalreformen.

Danmark er inddelt i 98 kommuner, og der skal vælges en kommunalbestyrelse til hver kommune.

Det regionale valg (valg til regionsrådet)

Ved det regionale valg i 2005 blev der for første gang valgt medlemmer til regionsrådene, som blev etableret i forbindelse med strukturreformen/kommunalreformen.

Der er fem regioner i Danmark, der alle har et regionsråd. Der skal vælges 41 medlemmer til hvert regionsråd.

Mandatfordeling

Fordelingen af mandater - dvs. den måde kandidatlisterne (partierne) får pladser i kommunalbestyrelser og regionsråd på i forhold til de stemmer, kandidatlisterne har fået - er anderledes end ved folketingsvalg. Ved kommunale valg og regionale valg er der ingen spærregrænse, dvs. at man lettere kan blive valgt ind med bare ét mandat.

Ved kommunale og regionale valg har de kandidatlister, der opstiller til det pågældende valg, mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund. Kandidatlister, der indgår i valgforbund eller listeforbund, betragtes som én kandidatliste ved opgørelsen af, hvor mange mandater de enkelte kandidatlister har fået. Kandidatlisterne kan derfor ved at indgå i valgforbund eller listeforbund i nogle situationer opnå en mandatmæssig fordel og mindske stemmespildet.

Hvis du vil klage

Enhver kan klage over et afholdt kommunal- og regionalvalg, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt.

Hvis du ønsker at klage, skal du senest en uge efter valgdagen henvende dig til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der så vil behandle din klage.