Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

§ 17 stk. 4 udvalg målrettet kultur- og fritidspolitik

Billund Kommune nedsatte i 2015 § 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik. Udvalget består af politikere og forenings-repræsentanter, der sammen skal formulere et forslag til en ny kultur- og fritidspolitik. Forslaget skal viderebehandles i Børne- og Kulturudvalget. Paragraf 17. stk. 4 udvalget afleverede 29. februar 2016 deres forslag til Børne- og Kulturudvalget, der på deres møde den 1. marts besluttede at sende forslaget i høring indtil den 16. april.

Formål


§ 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik skal udarbejde et forslag til en ny kultur- og fritidspolitik, der kan guide udviklingen af kultur- og fritidsområdet i Billund Kommune. Paragraf 17. stk. 4 udvalget afleverede 29. februar 2016 deres forslag til Børne- og Kulturudvalget, der på deres møde den 1. marts besluttede at sende forslaget i høring indtil den 16. april.   

 

Se forslaget i høring  her

 

Mål


§ 17 stk. 4 udvalget skal på Børne- og Kulturudvalgets vegne udarbejde et konkret forslag til en ny kultur- og fritidspolitik.

Forslaget skal indeholde en samlet vision for kultur- og fritidsområdet samt fastlægge mål og retninger for den fremtidige udvikling af området.

Udvalget skal sikre en bred forankret debat med politikere, borgere og interessenter på kultur- og fritidsområdet. Debatten skal fokusere på ønskerne til den fremtidige udvikling af kultur- og fritidsområdet samt tage afsæt i samfundstrends og –udvikling.

Forslaget skal koordineres med Landdistriktspolitikken, som byrådet vedtog den 24. juni 2015

Læs mere om Landdistriktspolitikken her

Leverancer


§ 17 stk. 4 udvalget skal levere et forslag til ny kultur- og fritidspolitik for Billund Kommune ultimo februar 2016. I den forbindelse vil udvalget skitsere et forslag til implementering af politikken.

Udvalget


§ 17 stk. 4 udvalget består af 3 byrådspolitikere og 4 foreningsrepræsentanter. Byrådspolitiker Lars Hansen er formand for udvalget, og repræsentanterne repræsenterer kultur-, fritids og idrætslivet i Billund Kommune.


Loven om kommuners styrelse § 17 stk. 4 indebærer, at særlige udvalg som udgangspunkt nedsættes under stående udvalg, der er ansvarlige for arbejdsområdet. § 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik har derfor en rådgivende status og arbejder med reference til Børne- og Kulturudvalget, der varetager det videre politiske arbejde med en ny kultur- og fritidspolitik.

Udvalgsmedlemmernes kontaktdetaljer

Børne- og Kulturudvalget

Borgerinddragelse


Forslaget til en ny kultur- og fritidspolitik skal udarbejdes på baggrund af en bred forankret debat med politikere, borgere og interessenter på kultur- og fritidsområdet. Udvalget afholder derfor en række borgerinddragende arrangementer.

Indledningsvis inviterer § 17 stk. 4 udvalget repræsentanter fra foreningslivet samt ildsjæle til idéworkshop den 20. august 2015. Målet er, at udvalget får aktive ildsjæles ideer med fra starten af arbejdet. Arrangementet annonceres i ugeaviserne.

Dernæst igangsætter udvalget en række borgerinddragende initiativer i november. Initiativerne sætter fokus på særlige områder, som udvalget ønsker dybere indsigt i, og vil blive aftalt individuelt med de enkelte borgergrupper.

11 workshops

§ 17 stk. 4 udvalget inviterede til den første borgerworkshop den 14. januar 2015. Siden er der holdt 11 workshops med alle grupper af borgere indenfor kultur- og fritidsområdet. To workshops med børn fra henholdsvis BillundSkolen og Hejnsvig Skole blev afsluttet med børnebyrådsmøder, hvor børnene afleverede deres forslag til henholdsvis borgmesteren og viceborgmesteren.  

 

Kontaktdetaljer