Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Frivilligrådet

Frivilligrådet er bindeleddet mellem de frivillige sociale foreninger og Billund Kommune.

Formål

Formålet med frivilligrådet er at styrke, støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde og vilkårene herfor i Billund Kommune samt virke som samtalepartner og inspirator for Byrådet og Voksenudvalget i forbindelse med forslag til og udmøntning af Billund Kommunes Frivillighedspolitik.

Opgaver 

  • Lave en indstilling til fordeling af § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde
  • Planlægge Frivillig Fredag
  • Uddele Frivilligprisen
  • Arrangere og koordinere aktiviteter, kurser og temadage for frivillige og foreninger 
  • Udgive nyhedsbrev til de frivillige sociale foreninger i samarbejde med frivillighedskonsulenten 
  • Skrive høringssvar til kommunale sager, der vedrører den frivillige sociale indsats

Møder 2019 

Torsdag den 24. januar 2019

Torsdag den 7. marts 2019 

Torsdag den 25. april 2019 

Torsdag den 27. juni 2019

Onsdag den 4. september 2019 

Torsdag den 24. oktober 2019

Torsdag den 21. november 2019 

Torsdag den 12. december 2019

 

Forretningsorden for frivilligrådet i Billund Kommune

Frivilligrådets medlemmer

Referater fra frivilligrådets møder

Frivilligrådets årshjul