Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Frivilligrådet

Frivilligrådet er bindeleddet mellem de frivillige sociale foreninger og Billund Kommune.

Formål

Formålet med frivilligrådet er at styrke, støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde og vilkårene herfor i Billund Kommune samt virke som samtalepartner og inspirator for Byrådet og Voksenudvalget i forbindelse med forslag til og udmøntning af Billund Kommunes Frivillighedspolitik.

Opgaver 

  • Lave en indstilling til fordeling af § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde
  • Planlægge Frivillig Fredag
  • Uddele Frivilligprisen
  • Arrangere og koordinere aktiviteter, kurser og temadage for frivillige og foreninger 
  • Udgive nyhedsbrev til de frivillige sociale foreninger i samarbejde med frivillighedskonsulenten 
  • Skrive høringssvar til kommunale sager, der vedrører den frivillige sociale indsats

Møder 2020 

Torsdag den 30. januar 2020

Torsdag den 26. marts 2020 - Aflyst grundet COVID-19 

Torsdag den 4. juni 2020

Mandag den 15. juni 2020  - Dialogmøde med Voksenudvalget

Torsdag den 13. august 2020 - Ordinært rådsmøde og samarbejdsmøde med Frivilligcenter Billund

Torsdag den 29. oktober 2020

Torsdag den 12. november 2020 - Workshop med andre kommunale råd

Torsdag den 10. december 2020

 

Forretningsorden for frivilligrådet i Billund Kommune

Frivilligrådets medlemmer

Referater fra frivilligrådets møder