Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Frivilligrådet

Frivilligrådet er bindeleddet mellem de frivillige sociale foreninger og Billund Kommune.

Formål

Formålet med frivilligrådet er at styrke, støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde og vilkårene herfor i Billund Kommune samt virke som samtalepartner og inspirator for Kommunalbestyrelsen og Voksenudvalget. 

Opgaver

  • Rådgive primært Voksenudvalget om generelle spørgsmål vedrørende Billund Kommunes samarbejde med frivillige og rammerne for det frivillige sociale arbejde.
  • Komme med forslag til tiltag og initiativer, der kan forbedre vilkårene for det frivillige sociale arbejde.

  • Bidrage til at styrke samarbejde og netværk mellem foreninger og Billund Kommune.

  • Bidrage til at synliggøre og vise anerkendelse af det frivillige sociale arbejde.

  • Medvirke ved udarbejdelsen og implementeringen af politikker og strategier på det frivillige sociale område.

  • Udarbejder en indstilling til Voksenudvalget om fordeling af § 18-midler og medvirker ved udarbejdelsen af kriterier for fordeling af § 18-midler i Billund Kommune.

  • Sikre et bredt kendskab til frivilligrådet og dets arbejde blandt foreninger og borgere i Billund Kommune.

  • Sikre et godt samarbejde med Frivilligcenter Billund, herunder afholde minimum et årligt samarbejdsmøde med Frivilligcenter Billunds bestyrelse.

 

Møder 2022 

Torsdag den 10. marts: Konstituerende møde

Torsdag den 21. april: Ordinært møde

Tirsdag den 3. maj: Fælles introduktion for kommunale råd

Mandag den 30. maj: Dialogmøde med Voksenudvalget 

Onsdag den 22. juni: Samarbejdsmøde med Frivilligcenter Billunds bestyrelse og ordinært møde

Onsdag den 31. august: Ordinært møde

Fredag den 30. september: Frivillig Fredag

Torsdag den 27. oktober: Samarbejdsmøde med Frivilligcenter Billunds bestyrelse og ordinært møde

Onsdag den 14. december: Ordinært møde

 

Vedtægter for Frivilligrådet i Billund Kommune

Forretningsorden for Frivilligrådet i Billund Kommune

Frivilligrådets medlemmer

Dagsordner og referater fra Frivilligrådets møder