Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Frivilligrådet

Frivilligrådet er bindeleddet mellem de frivillige sociale foreninger og Billund Kommune.

Formål

Formålet med frivilligrådet er at styrke, støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde og vilkårene herfor i Billund Kommune samt virke som samtalepartner og inspirator for Byrådet og Voksenudvalget. 

Opgaver 

  • Udarbejde indstilling til fordeling af § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde
  • Planlægge Frivillig Fredag
  • Uddele Frivilligprisen
  • Arrangere og koordinere aktiviteter, kurser og temadage for frivillige og foreninger 
  • Udgive nyhedsbrev til de frivillige sociale foreninger i samarbejde med frivillighedskonsulenten 
  • Skrive høringssvar til kommunale sager, der vedrører den frivillige sociale indsats

Møder 2021 

Torsdag den 28. januar 2021 - Virtuelt

Torsdag den 25. februar 2021 - Virtuelt

Torsdag den 18. marts 2021 - Virtuelt

Torsdag den 29. april 2021 - Aflyst

Mandag den 10. maj 2021 - Dialog møde med Voksenudvalget

Torsdag den 20. maj 2021 - samt samarbejdsmøde med Frivilligcenter Billund

Torsdag den 10. juni 2021

Torsdag den 19 august 2021

Torsdag den 28. oktober 2021

Torsdag den 9. december 2021

 

Forretningsorden for frivilligrådet i Billund Kommune

Frivilligrådets medlemmer

Referater fra frivilligrådets møder