Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lokalrådet

Lokalrådets formål er at virke som et fremtidsorienteret partnerskab. Samarbejdet skal være med til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og på den måde medvirke til at sikre tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet.

Medlemmerne er

  • Leder af Billund Lokalpoliti Lars Christian Thomsen
  • Leder af det kriminalpræventive sekretariat hos Sydøstjyllands Politi Kuno Jensen
  • Familie- og Forebyggelseschef Helle Stork, Billund kommune
  • Teamleder af den koordinerede ungeindsats, Jacob Krogh, Billund Kommune
  • SSP-koordinator Esben Christensen, Billund kommune

Billund Lokalpoliti har formandskabet.

Hvad drøfter lokalrådet?

Lokalrådet drøfter spørgsmål vedrørende kommunernes og politiets forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet i lokalområdet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet.

Lokalrådet drøfter herunder hvordan samarbejdet kan inddrages i de nedennævnte fokus- og indsatsområder.

Lokalrådet mødes mindst 4 gange årligt eller efter behov.