Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Puljer under Kultur- og Fritidsrådet

Kultur- og Fritidsrådet behandler ansøgninger til udviklingspuljen og uddannelsespuljen.

Aftenskoler, Folkeoplysende foreninger, ikke organiserede kultur- og fritidsaktører i Billund Kommune har mulighed for at søge tilskud til udvikling og uddannelse. Kriterierne kan dog variere, så det er vigtigt, at du læser kriterierne i forhold til den ansøgertype du er.

Udviklingspuljen

Pulje til udvikling giver tilskud til fysisk udvikling eller udviklende strategiske tiltag. Puljen er underopdelt i to puljen:

  • Fysisk udvikling: Giver tilskud til udvikling af de fysiske rammer, vedligehold og nyanskaffelser – primært mindre udgifter. Der gives maksimalt tilskud af 50 % af den afholdte udgift.
  • Strategisk udvikling: Giver stilskud til udviklende tiltag. Det kan eksempelvis være tilskud til udvikling i form af et strategisk tiltag som nye samarbejder, foreningsudvikling; nye initiativer, ideer, projekter eller andre udviklende tiltag. Der gives op til 100% af udgiften. 

Der er fire årlige ansøgningsrunder.

Uddannelsespuljen

Puljen til uddannelse og kurser skal sikre vækstlaget, kvalitet og udvikling i kultur- og fritidslivet i Billund Kommune.  

Puljen har én årlige ansøgningsrunde.

Puljernes størrelser

Puljernes størrelse er årligt på: 

  • Uddannelse og kurser: 162.400 kr. 
  • Udvikling - fysisk og strategisk: 96.400 kr. 

Du kan læse mere om puljerne og finde ansøgningskemaerne her