Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Arbejdsområde

Kultur- og Fritidsrådet arbejder med at opfylder de bestemmelser, der er beskrevet i Folkeoplysningsloven omkring folkeoplysende foreninger.

Det betyder at Kultur- og Fritidsrådet:

  • Påser, at Folkeoplysningsloven overholdes i Billund Kommune
  • Er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens kultur- og fritidsliv
  • Udtaler sig om og kommer med forslag til de økonomiske og lokalemæssige rammer for folkeoplysende aktiviteter i Billund Kommune
  • Afgør hvilke foreninger og aktiviteter, der er folkeoplysende og på den baggrund, hvilke foreninger og deltagere, der er berettiget til tilskud og lokale
  • Offentliggør de af Byrådet vedtagne regler for tilskud og lokaleoversigter
  • Informerer, rådgiver, vejleder og giver administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere samt andre grupper med sådanne behov
  • Tildeler årlige priser for særligt veludført gerning til kultur- og fritidslivets aktører i forbindelse med Billund Kommunes Sports- og Kulturgalla.

Indsatsområder for 2020

Kultur- og Fritidsrådet udarbejder hvert år et eller flere indsatområde, som de ønsker at sætte fokus på. Indsatsområder i 2020 er:

  • Kultur- og Fritidsrådets strategisk retning 
  • Kultur- og Fritidsrådets forankring ud i kultur- og fritidslivet
  • Aftenskoleområdet. 

 

Du kan læse Folkeoplysningsloven her