Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Arbejdsområde

Kultur- og Fritidsrådet arbejder for at alle borgere i Billund Kommune har gode rammer og vilkår for at deltage i et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv.

Kultur- og Fritidsrådet arbejder med at opfylde de bestemmelser, der er beskrevet i Folkeoplysningsloven omkring folkeoplysende foreninger.

Det betyder at Kultur- og Fritidsrådet:

  • Påser, at Folkeoplysningsloven overholdes i Billund Kommune
  • Er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens kultur- og fritidsliv
  • Udtaler sig om og kommer med forslag til de økonomiske og lokalemæssige rammer for folkeoplysende aktiviteter i Billund Kommune
  • Afgør hvilke foreninger og aktiviteter, der er folkeoplysende og på den baggrund, hvilke foreninger og deltagere, der er berettiget til tilskud og lokale
  • Tildeler årlige priser for særligt veludført gerning til kultur- og fritidslivets aktører i forbindelse med Billund Kommunes Sports- og Kulturgalla.

Årlige indsatsområder

Kultur- og Fritidsrådet udpeger hvert år et eller flere indsatsområder, som de ønsker at sætte fokus på. 

 

Du kan læse Folkeoplysningsloven her