Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kultur- og Fritidsrådet

Kultur- og Fritidsrådet er Billund Kommunes talerør for alle kultur- og fritidsforeninger, samt uorganiserede aktører på kultur- og fritidsområdet i Billund Kommune.

Hvad er Kultur- og Fritidsrådet?

Kultur- og Fritidsrådet er Billund Kommunes Folkeoplysningsudvalg. Det betyder, at rådet er talerør for alle kultur- og fritidsforeninger samt uorganiserede aktører på kultur- og fritidsområdet i Billund Kommune.


Kultur- og Fritidsrådet består af 11 medlemmer, heraf 1 politisk repræsentanter fra Unge- og Kulturudvalget.

Hvad er Kultur- og Fritidsrådets opgaver? 

Kultur- og Fritidsrådet opfylder de bestemmelser, der er beskrevet i folkeoplysningsloven omkring folkeoplysende foreninger.

Det betyder at Kultur- og Fritidsrådet:

 • Er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens kultur- og fritidsliv.
 • Udtaler sig om og kommer med forslag til de økonomiske og lokalemæssige rammer for folkeoplysende aktiviteter i Billund Kommune.
 • Afgør hvilke foreninger og aktiviteter, der er folkeoplysende, og på den baggrund hvilke foreninger og deltagere, der er berettiget til tilskud og lokaler
 • Offentliggør de af Byrådet vedtagne regler for tilskud og lokaleoversigter.
 • Informerer, rådgiver, vejleder og giver administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere samt andre grupper med sådanne behov.
 • Påser, at Folkeoplysningsloven overholdes i Billund Kommune
 • Udarbejder på baggrund af samvirkernes ønsker til anlæg og vedligehold en overordnet prioriteret ønskeliste, der går på tværs af samvirkernes ønsker.
 • Den prioriterede liste sendes til Unge- og Kulturudvalget sammen med samvirkernes oprindelige prioriterede ønskelister.
 • Tildeler årlige priser for særligt veludført gerning til kultur- og fritidslivets aktører.
 • Bestemmer antallet af tematiske samvirker samt hvilke foreninger, der hører under det enkelte samvirke.

5 indsatsområder for 2018:

Kultur- og Fritidsrådet har i forbindelse med deres konstituerende møde udvalgt 5 indsatsområder, de gerne vil sætte ekstra fokus på:

 • Forretningsorden
 • Tilskud og puljer
 • Revidering af Folkeoplysningspolitikken for Billund Kommune
 • Billund Kommunes hædersarrangement
 • Samvirker

Mødeafvikling:

Kultur- og Fritidsrådet holder møde 4 gange årligt. Herudover har rådet vedtaget at afholde 2 halvårlige workshops, hvor der arbejders med et eller flere udvalgte indsatsområder for året.

Her kan du se dagordner og referater fra Kultur- og Fritidsrådets møder.

Her kan du finde mødeplaner for Kultur- og Fritidsrådet 


Billede af Kultur- og Fritidsråde for Billund Kommune
Billede af Kultur- og Fritidsråde Billund Kommune