Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kultur- og Fritidsrådet

Kultur- og Fritidsrådet er Billund Kommunes talerør for alle kultur- og fritidsforeninger, samt uorganiserede aktører på kultur- og fritidsområdet i Billund Kommune.

Hvad er Kultur- og Fritidsrådet?

Kultur- og Fritidsrådet er Billund Kommunes Folkeoplysningsudvalg. Det betyder, at rådet er talerør for alle kultur- og fritidsforeninger samt uorganiserede aktører på kultur- og fritidsområdet i Billund Kommune.


Kultur- og Fritidsrådet består af 11 medlemmer, heraf 1 politisk repræsentanter fra Unge- og Kulturudvalget.

Hvad er Kultur- og Fritidsrådets opgaver? 

Kultur- og Fritidsrådet opfylder de bestemmelser, der er beskrevet i folkeoplysningsloven omkring folkeoplysende foreninger.

Det betyder at Kultur- og Fritidsrådet:

  • Er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens kultur- og fritidsliv.
  • Udtaler sig om og kommer med forslag til de økonomiske og lokalemæssige rammer for folkeoplysende aktiviteter i Billund Kommune.
  • Afgør hvilke foreninger og aktiviteter, der er folkeoplysende, og på den baggrund hvilke foreninger og deltagere, der er berettiget til tilskud og lokaler
  • Offentliggør de af Byrådet vedtagne regler for tilskud og lokaleoversigter.
  • Informerer, rådgiver, vejleder og giver administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere samt andre grupper med sådanne behov.
  • Påser, at Folkeoplysningsloven overholdes i Billund Kommune
  • Udarbejder på baggrund af samvirkernes ønsker til anlæg og vedligehold en overordnet prioriteret ønskeliste, der går på tværs af samvirkernes ønsker.
  • Den prioriterede liste sendes til Unge- og Kulturudvalget sammen med samvirkernes oprindelige prioriterede ønskelister.
  • Tildeler årlige priser for særligt veludført gerning til kultur- og fritidslivets aktører.
  • Bestemmer antallet af tematiske samvirker samt hvilke foreninger, der hører under det enkelte samvirke.

Mødeafvikling:

Kultur- og Fritidsrådet holder møde 4 gange årligt. Herudover har rådet vedtaget at afholde 2 halvårlige workshops, hvor der arbejders med et eller flere udvalgte indsatsområder for året.

Her kan du se dagordner og referater fra Kultur- og Fritidsrådets møder.