Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kultur- og Fritidsrådet

Kultur- og Fritidsrådet er et demokratisk valgt organ, som er talerør for alle kultur- og Fritidsaktører i Billund Kommune - Folkeoplysende foreninger, foreninger, kultur- og fritidsaktører og ikke-organiserede.

Kultur- og Fritidsrådets er et §35 stk. 2 udvalg i nogle kommuner også kaldt for et folkeoplysningsudvalg.  

Byrådet hører Kultur- og Fritidsrådet i forhold til de initiativer, som har betydning for Kultur- og Fritidsaktører.

Kultur- og Fritidsrådet tager gerne spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og kommer med forslag til politiske og administrative initiativer.

Hvis du har en god ide til et tema eller kender til en overset problemstilling i vores kommune, er du velkommen til at kontakte forvaltningen eller medlemmerne af rådet.