Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kredsrådet

Kredsrådet er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne på ledelsesniveau og består af politidirektøren, der er formand og borgmestrene i de kommuner som politikredsen omfatter. Andre kan deltage i kredsrådsmøder efter behov.

Faste deltagere i Kredsrådet for Sydøstjyllands Politikreds 

  • Politidirektøren
  • Borgmester, Billund Kommune
  • Borgmester, Fredericia Kommune
  • Borgmester, Hedensted Kommune
  • Borgmester, Horsens Kommune
  • Borgmester, Kolding Kommune
  • Borgmester, Skanderborg Kommune
  • Borgmester, Vejle Kommune

Møder

Kredsrådet afholder mindst 4 møder om året og politikredsen er sekretariat for Kredsrådet og forbereder således møderne.

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation. Kredsrådet drøfter endvidere kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

Samarbejdsplan

Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen drøftes i Kredsrådet og offentliggøres.

Kriminalitetsforebyggende samarbejde

Politidirektøren afgiver endvidere hvert år en skriftlig redegørelse vedrørende politiet virksomhed i det forløbne år, herunder om det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune. Udgangspunktet for dette arbejde er en række lokalråd. Se informationer om Lokalrådet i Billund Kommune.

 

Årsberetninger fra Kredsrådet