Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Energi- og Klimarådet

Et tværfagligt forum, som kan arbejde strategisk med energiplanlægning og kan skabe synergi mellem borgere, erhvervsliv og byråd

Hvad er Billund Kommunes Energiråd?

Energirådet består af forsyningsvirksomheder, repræsentanter for erhvervslivet i kommunen, interesseorganisationer og byrådspolitikere.

Energirådet er et tværfagligt forum, som kan arbejde strategisk med energiplanlægning og kan skabe synergi mellem borgere, erhvervsliv og byråd.

Energirådet blev nedsat af Byrådet i december 2015, med baggrund i et strategisk energiplanlægningsprojekt.

Formål

Energirådet sætter energifaglige spørgsmål, udfordringer og initiativer på den lokale dagsorden og bidrage til fælles løsninger.

Rådet prioriterer fælles projektidéer, er forum for vidensdeling og sætter fokus på mulige eksterne samarbejdspartnere i et tværgående samarbejde.

Rådet understøtter dermed den grønne omstilling og sikre, at virksomhederne bevarer eller forbedrer deres konkurrenceevne. Rådet kan desuden stille forslag til kommunens arbejde med energi- og klima området.

Energirådet er derfor forpligtet til hvert år at komme med minimum ét forslag til, hvordan klimabelastningen i Billund Kommune kan reduceres.

Medlemmerne

Politisk repræsentation:

 • Formand: SImon Nicolajsen Jørgensen, formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget
 • Mads Søbye Helbo, repræsentant fra Teknik-, Plan- og Kulturudvalget
 • Stephanie Storbank, Borgmester, repræsentant fra Økonomiudvalget

Forsyningsselskaber:

 • Billund Varmeværk
 • Billund Vand og Energi A/S
 • GEV

Virksomheder og organisationer:

 • Jysk Landbrug
 • Billund Lufthavn
 • IFF A/S
 • LEGO Koncernen

Igangværende fokusområder

Der er i øjeblikket et særligt fokus på

 • Fossilfri varme i Billund Kommune, herunder
  • Muligheden for at etablere en fjernvarmeledning mellem Grindsted og Billund
  • Et Teknologicenter, placeret mellem Grindsted og Billund, som ved hjælp af pyrolyse omdanner spildevandsslam til biogødning (et gødningsprodukt, der er et bedre og væsentligt renere alternativ til at sprede spildevandsslammet direkte på markerne, som samtidig binder kulstof i markerne). Et restprodukt er varme, som konverteres til fjernvarme
  • Udfasning af fossile brændsler, herunder naturgas i Billund
  • Udfasning af naturgas i Vorbasse
 • Fossilfri transport i Billund Kommune, herunder
  • Understøtte etablering af elladestandere
  • Udskiftning af bilflåden til elbiler
 • Billund Symbiosen
  • Undersøge mulighederne for at videreudvikle det eksisterende stærke samarbejde mellem lokale virksomheder og organisationer i form af en symbiose i Billund Kommune, for at råstoffer, varme, vand/ spildevand og andre ressourcer kan deles mellem virksomhederne. Det er rigtig godt for klima og miljø, og styrker de lokale virksomheders konkurrencekraft.