Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udkast til beskæftigelsesplan 2021-2022

Beskæftigelsesplanen er rammen omkring kommunens beskæftigelsesindsats. Den indeholder mål og aktiviteter på et overordnet niveau i forhold til den service, som ydes til borgere og virksomheder i Billund Kommune. Beskæftigelsesplanen er i høring til den 3. august 2020.

Efter høringsperioden, behandles planen i Unge- og Kulturudvalget og Voksenudvalget i august og godkendes derefter endeligt af Byrådet.

Beskæftigelsesplan 2021-2022 har i forhold til de borgere, som Jobcenteret kommer i kontakt med, fokus på et mere målrettet forløb i form af:

  • Klar samtalestrategi
  • Styrket fokus på udvikling og progression for den enkelte borger
  • Fokus på CV og en tidlig afdækning af, om borgeren er i risiko for langtidsledighed.

I forhold til virksomhederne har planen fokus på, at skabe et bredere virksomhedsnetværk gennem bl.a. en mere opsøgende virksomhedskontakt.

 

Læs Beskæftigelsesplan 2021-2022