Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Turismestrategi

Billund Kommunes Turismestrategi 2011-2020. Strategien er udarbejdet for og med kommunen og i tæt samarbejde med kommunens private aktører.

 Turismestrategien bygger på en enkel idé, der kan løfte Billund Kommune som destination til gavn for virksomheder, borgere og turister. Det er en idé om at gøre Billund til en verdenskendt destination for én bestemt målgruppe – at gøre Billund og alle attraktioner, overnatningssteder, bespisningssteder og hele infrastrukturen velegnet til at tage imod millioner af børn med deres familier til sjov leg og aktiviteter.

Ambitionen er, at Billund ved mest om leg og børn i aldersgruppen 0-13 år, og at Billund i 2020 er internationalt kendt som den sjoveste helhedsoplevelse for børnefamilier – hele året rundt.

Strategien er inddelt i tre dele:

  1. En indledning med turismens betydning i Billund Kommune, vision for fremtiden, formål og relation til kommunens øvrige politikker og strategier.
  2. En gennemgang af data fra de private aktører, der har stillet sig til rådighed for interview.
  3. En præsentation af værdisæt, vision, mission og mål. Denne del giver Billund Kommune en retning i forhold til udvikling af turisme de kommende år.

Billund Kommunes Turismestrategi