Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sundhedsaftale Region Syddanmark

Sundhedsaftalen er en fælles retning for sundhedsområdet, hvor borgerne sættes først, og forebyggelse af sygdomme er i højsæde. Et stærkt samarbejde skal give borgeren en større oplevelse af sammenhæng og bedre overgange fra én sektor til en anden.

Med Sundhedsaftalen ønskes der én fælles retning og samlede mål for samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Målet er at styrke samarbejdet på tværs af sektorer, hvor der arbejdes frem mod lighed i sundhed og et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Der sættes i aftalen også en fælles retning for, hvordan vi får et røgfrit Syddanmark, færre overvægtige og øget mental trivsel blandt børn og unge.

Med aftalen er der lagt en retning for, hvordan de ambitiøse målsætninger skal nås. Nemlig gennem at få mest mulig sundhed for pengene, sætte borgerne først og tænke nyt ved at styrke brugen af teknologiske og digitale løsninger. 

Aftalen, der er lavet mellem regionsrådet og de 22 kommunalbestyrelser i Region Syddanmark, er fastlagt for en firårig periode (2019 - 2023) Foruden sundhed er aftalen tæt forbundet med social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområderne. 

 

Sundhedsaftalen 2019-2023