Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Strategi for elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder - Identifikation. Vurdering. Understøttelse.

Billund Kommune har udarbejdet nærværende procedurebeskrivelse for at sikre, at der er en hensigtsmæssig og ensartet praksis i Kommunen, når en elev afklares i forhold til dysleksi/ordblindhed.

Proceduren skal sikre, at børn og unge i dyslektiske og/eller andre skriftsproglige vanskeligheder identificeres så tidligt som muligt, og at de tilbydes en tidlig og målrettet undervisning baseret på et samarbejde mellem alle involverede parter.

I Billund Kommune hører elever i skriftsprogsvanskeligheder som udgangspunkt til i den almindelige klasse ved brug af differentiering, kompenserende it, holddannelse, tolærerordning og evt. supplerende undervisning. Alle skoler har et beredskab, som rådgiver og vejleder eleverne og elevernes lærere. Skolens leder, en række fagpersoner, forældrene og eleven selv er alle aktører i en indsats for elever i skriftsprogsvanskeligheder.

Godkendt i Børne- og Kulturudvalget d. 06.10.2015

Find strategien og læs mere om indsatsen