Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Specialiseret socialområde - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Styringsaftalen og Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde i Billund Kommune.

Styringsaftalen

Styringsaftalen for 2015 er godkendt i alle kommuner i Syddanmark samt i Region Syddanmark.
Ved lov skal Udviklingsstrategien og Styringsaftalen offentliggøres på kommunernes og regionens hjemmesider samt sendes til Socialstyrelsen senest 1 måned efter indgåelsen.

Styringsaftalen 2015 deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien for 2015, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Styringsaftalen 2015

Bilag til Styringsaftalen 2015

Udviklingsstrategi - det specialiserede socialområde

De danske kommuner har de seneste år demonstreret, at udvikling af en høj faglighed kan gå hånd i hånd med økonomisk ansvarlighed.

Kommunerne er på egen hånd blevet bedre og bedre til at løse et bredt spekter af opgaver, men er også blevet bedre til at identificere de områder, hvor kommunerne med fordel kan samarbejde på tværs.

Udviklingsstrategien for 2015 skal være med til at videreføre denne udvikling. Udviklingsstrategien rammesætter det tværkommunale og regionale samarbejde både på det specialiserede socialområde samt
på specialundervisningsområdet, og skal bidrage til at sikre, at kapacitet også i fremtiden dækker det oplevede behov i de syddanske kommuner.

Udviklingsstrategien 2015

Bilag til Udviklingsstrategien 2015