Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sciencestrategi for dagtilbud og skoler

Der er behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige- og tekniske fag samt sundhedsområdet.

Udviklingen af en stærk naturfaglig kultur og fokus på at skabe sammenhæng i naturfagslæringen kan være med til at motivere unge til at vælge en uddannelse inden for disse fagområder.

På dagtilbudsområdet arbejdes der med seks læreplanstemaer, hvor ét af temaerne er ”Natur og naturfænomener”, hvor der skal arbejdes med højde, tyngde, mængder, tal, forrådnelse, rækkefølge samt at forstå sammenhænge som liv og død. Et andet tema er ”Krop og bevægelse”, hvor der arbejdes med børnenes forståelse for deres egne kroppe og fysiske sundhed blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

På skoleområdet er fagene natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi og hjemkundskab, hvor eleverne blandt andet arbejder med at opnå indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge, tilegne sig viden om fysiske- og kemiske forhold i naturen samt viden om organismer, natur, miljø og sundhed.

Sciencestrategi for dagtilbud og skoler


Fodboldpigerne fra Billund IF blev hædret i 2017 for at vinde rækken i 2016, og deres træner Flemming Vesth (øverst til højre), der fik Hædersprisen i 2014.