Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Program for omstilling og udvikling af familieområdet 2016-2019

Billund Kommune har siden januar 2016 arbejdet med en omstilling og udvikling af området for udsatte børn og unge med inspiration fra Sverige og Herning.

Retningen for udviklingsarbejdet er beskrevet i strategien ”Omstilling og udvikling af Familieafdelingen,” som blev politisk godkendt i juni 2015. Omstillingen kaldes for Familie i forandring og henviser til, at der skal ske en forandring af familieområdet, for at der kan ske en forandring for familierne.

Med inspiration fra Sverige er de mest centrale principper i programmet:

  • En forstærket sagsbehandling hvor hver rådgiver har et lavt sagsantal, har hyppig og tæt kontakt med børnene og familierne og har indsatstrappen som omdrejningspunkt for sagsbehandlingen.
  • Et styrket tværfagligt samarbejde hvor der er et tæt samspil i tværfaglige teams omkring det enkelte barn/ung. Et styrket tværfagligt samarbejde har som hensigt at sikre en tværfaglig belysning af sagerne, og at der sker en tidligere indgang i sagerne.
  • Et ændret anbringelsesmønster med flere forebyggende og hjemmebaserede tiltag, færre og kortere anbringelser på institution og opholdssteder samt flere netværksanbringelser.

 

Du kan læse hele programbeskrivelsen her.