Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Politik vedrørende frit valg af leverandør af hjælp til borgere i eget hjem

Efter Servicelovens § 91 skal Billund Kommune sikre, at borgere, der er visiteret til hjælp i eget hjem, kan vælge mellem to eller flere leverandører eller alternativt tilbyde modtageren af hjælpen et såkaldt fritvalgsbevis.

Det frie leverandørvalg gælder ikke for beboere i plejeboliger men gælder kun borgere, der er visiteret til hjælp i eget hjem. Hjælp i eget hjem bevilliges efter Servicelovens § 83 og kan derfor dreje sig om hjælp til personlig pleje, til praktisk hjælp eller til madservice.

 

Politik vedrørende frit valg af leverandør af hjælp til borgere i eget hjem