Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Planstrategi 2019

Planstrategien består af en lokal del, der er specifik for den enkelte kommune samt en fælles del, som gælder for alle 7 kommuner i Trekantområdet.

Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er sket efter den seneste revision af kommuneplanen samt byrådets vurdering af og strategi for udviklingen.

Formålet med en planstrategi er således at sikre, at det lokale planlægningsarbejde sker efter bevidst valgte visioner og mål.

Planstrategi 2019 for Billund Kommune består af 2 dele:

  • Lokal strategi for Billund Kommune
  • Fælles strategi for Trekantområdet

Den lokale strategi for Billund Kommune hedder ”Fremtidens Legeplads”, mens Trekantområdets  strategi hedder ”Vækst og attraktivitet”.

I den lokale del af planstrategien er fokus rettet på de emner, der er særligt vigtige for hver enkelt kommune.

Revisionen af Billund Kommunes lokale del af kommuneplanen har især fokus på at vurdere forholdet mellem byerne samt de enkelte byers styrke og særlige kvaliteter, vurdere turismens betydning og virkning for by- og landområderne samt vurdere det langsigtede udviklingsperspektiv for Billund by.

Revisionen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet har især fokus på følgende temaer: Grøn omstilling, turisme, oversvømmelse og erosion, produktionsvirksomheder og evt. konsekvenszoner, potentiel natur og strategisk planlægning for landsbyer.

Du kan læses mere om Planstrategien her