Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Legepladsstrategi- og handlingsplan

Her på siden finder du strategien for kommunernes legepladser, som blev vedtaget i Byrådet i marts 2017.

Billund Kommune har med visionen, Børnenes Hovedstad, høje ambitioner om udvikling af udendørs læringsmiljøer.

I Børnenes Hovedstad skal der være attraktive miljøer til børn. De politiske partier er derfor enige om, at der er behov for en gennemgang af de eksisterende legepladser og samtidigt renovere, nedlægge og anlægge helt nye og moderne udendørs læringsmiljøer.

Nøgleord i arbejdet med kommunens fremtidige legepladser er:

  • Kvalitets- og læringsperspektiv
  • Placerings og læringsperspektiv
  • Drift og sikkerhed
  • Borgersamarbejde.

Strategi og handleplan for fremtidens legepladser

Billund Kommune ønsker at nytænke placering, udformning, antal og indsats for de kommunalt ejede og driftede legepladser. Byrådet vedtog i juni 2016, at der skal udarbejdes en strategi og handlingsplan for kommunens legepladser.

Strategien for kommunens legepladser er rammen, der skal sætte retningen for mål og handlinger, og hvordan legepladserne kan nytænkes.

Strategien lægger op til gennemgribende ændringer i antal og fordeling af kommunens nuværende 135 offentlige legepladser, forskellige typer af legepladser, undersøgelse af brugen og input til samskabelsesprocesser med borgere.

Strategien bliver fulgt op af en handleplan, som er under udarbejdelse og blandt andet vil indeholde en oversigt over, hvilke legepladser der skal nedlægges, renoveres og anlægges. Handleplanen vil blive fulgt op af et borgersamarbejde, når der skal tages fat i de konkrete tiltag.

 

Se strategien for kommunens legepladser her

 

Se handlingsplanen for kommunens legepladser her