Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Landdistriktspolitik

Med landdistriktpolitikken har Billund Kommune et udgangspunkt for fortsat at udvikle landdistrikterne i kommunen. Politikken fokuserer på muligheder for det gode familieliv i landdistrikterne, og den er dermed i fin tråd med kommunens vision om at være familiens bedste valg. Samtidig understøtter politikken Billund Kommunes strategier om 5 veje til vækst.

Landdistriktpolitikken er blevet til i et udvalg med deltagelse af politikere og repræsentanter fra landdistrikterne, men også gennem workshops med borgere, erhverv- og foreningsliv i landdistrikterne.

Politikken indeholder løsningsmuligheder i forhold til udfordringer, ønsker og behov i landdistrikterne.

Billund Kommune er begunstiget med stærke og initiativrige landdistrikter, og kommende initiativer skal fortsat fødes og igangsættes i landdistrikterne, så ejerskab og engagement sikres.

Billund Kommunes Landdistriktspolitik