Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitikken er en generel politik, der indeholder de politisk vedtagne strategier og principper, som forvaltningsområder, afdelinger og institutioner skal følge, når bygge- og anlægsarbejder samt varegrupper og tjenesteydelser konkurrencesættes.

Politikken indeholder retningslinjer for, hvorledes udbud skal gribes an i kommunen, så borgere, potentielle leverandører samt kommunens medarbejdere kan få et overblik over kommunens holdninger og beslutninger.

Det overordnede formål med indkøb og udbud i Billund Kommune er:

  • At konkurrencesætte og sikre den optimale løsning af opgaverne ud fra en helhedsbetragtning
  • At sikre en overholdelse af gældende lovgivning, herunder ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet

Billund Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik