Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Handicappolitik

Billund Kommunes handicappolitik blev godkendt i Byrådet den 15. december 2015. Politikken skal sikre et forpligtende samarbejde mellem de aktører, der er omkring borgere med handicap, og skabe sammenhæng og fælles retning i tilbud og indsatser for handicappede.

Visionen er, at borgere, uanset alder og funktionsnedsættelse, skal opleve ligeværdighed og lige muligheder – ”næsten lige som”. Det betyder, at handicappede skal have mulighed for at deltage på lige fod og bidrage til civilsamfundet.

Udover kommunens egne visioner, værdier og strategier bygger handicappolitikken på FN's handicapkonvention samt de nationale handicappolitiske principper.

Se Billund Kommunes Handicappolitik (PDF) her

Hent indsatskataloget - handlingsinitiativer i forbindelse med implementeringen af Handicappolitikken