Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Folkeoplysningspolitik

Visionen er, at Billund Kommune skal have et varieret, aktivt og sundhedsfremmende fritids- og kulturliv.

Der skal være gode vilkår for alle, så der skabes muligheder for mange og forskellige aktiviteter. Fritidslivet skal være præget af nytænkning og udvikling.

Kommunens borgere skal alle have mulighed for at deltage aktivt i folkeoplysende foreningsaktiviteter.

Billund Kommune har følgende tre værdier:

  1. Forpligtende fællesskaber
  2. Demokrati og medbestemmelse
  3. Sundhedsfremme

Det tidligere Fritidsråd er nedlagt og erstattet af et Kultur- og Fritidsråd, hvorfor en ny Folkeoplysningspolitik kommer i løbet af 2018.

Billund Kommunes folkeoplysningspolitik