Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Digitaliseringsstrategi for skoleområdet 2017-2020

Med digitaliseringsstrategien for skoleområdet ønsker Billund Kommune at øge it-indsatsen i folkeskolerne og bidrage til, at skolerne får et solidt digitalt fundament.

Et digitalt fundament indebærer først og fremmest en skole, hvor it-infrastrukturen (internetadgang, netværk, driftsmiljø) og hardware (computere/tablets/interaktive tavler med mere) er tidssvarende, så det pædagogiske personale og eleverne har optimale betingelser for at anvende it i et læringsperspektiv. 

Digitaliseringsstrategien vil desuden bidrage til en operationalisering af Brugerportalsinitiativet (BPI), som er en bærende del af den nationale udviklingsplan for den digitale folkeskole. BPI har udgangspunkt i folkeskolereformens målsætninger og betyder, at elever, pædagogisk personale, skoleledelser og forældre får en digital understøttelse i det pædagogiske arbejde med læring, trivsel og kreativitet samt kommunikation og samarbejde. BPI består henholdsvis af en samarbejdsplatform (AULA) og en læringsplatform (Meebook). Billund Kommune har gennem en inddragende anskaffelsesproces med skolernes interessenter, herunder elever, valgt læringsplatformen Meebook.

Desuden skal digitaliseringsstrategien understøtte åbenhed og tillid i samarbejdet mellem forældre, skoler og Børne- og Kulturforvaltningens skolestab og derigennem bidrage til et styrket fællesskab omkring den enkelte elevs læring, udvikling, trivsel, kreativitet og dannelse.

Læs digitaliseringsstrategien (2017-2020) for skoleområdet i Billund Kommune her (pdf)