Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Støjhandlingsplan For Billund Lufthavn

Billund Kommune har udarbejdet en støjhandlingsplan. Støjhandlingsplanen omfatter støj fra Billund Lufthavn.

Støjkortlægning

Støjkortlægningen i 2007 opgjorde antallet af boliger i støjbelastede områder til 25.

Da der i Lufthavnens miljøgodkendelse opereres med et fremtidsscenarie, som næsten repræsentere en tredobling af trafikken fra Billund Lufthavn, må det forventes at støjkonsekvensområdet, og dermed antallet af boliger i støjbelastede områder, øges ved en øget beflyvning af Billund Lufthavn.

Fremtidsscenariet

Fremtidsscenariet er indarbejdet i kommune- og lokalplaner, således at der ikke udlægges støjfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, indenfor et fremtidigt støjkonsekvensområde.

Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn

Støj Danmarkskortet