Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommune Spildevandsplan 2018-2024

Her kan du se Billund Kommunes Spildevandsplan 2018-2024. Du kan bruge den til at se, hvilke krav du kan forvente fra os, når du vil ændre på din spildevandsløsning, og om kommunen og forsyningen har planer om at ændre på kloakforholdene i nærheden af dig, i planperioden.

Billund Kommunes spildevandsplaner udarbejdes tæt samarbejde med Billund Vand & Energi A/S. 

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndtering af spildevand i kommunen. Billund Vand og Energi A/S og kommunen skal følge spildevandsplanen når der planlægges ændringer og gives tilladelser.  

Spildevandsplanen beskriver både status for de kloakerede områder ved planvedtagelsen og den forventede udvikling i den 6. års planperiode.

Spildevandsplanens kloakoplandende og kloakeringsformen i de enkelte områder, kan du både se som aktivt web-kort eller som byopdelte kortbilag, fra den vedtagne plan i pdf-dokumenter i bunden af denne side.

Se kloakerede områder på web-kort

Fremtidige bolig- og erhvervsområder er derfor også med i kortlægningen. 

Væsentlige afvigelser fra planen, f.eks. hvis byudviklingen går stærkere end forudsat og der vedtages uforudsete lokalplaner, kan betyde at kommunen vedtager tillæg til spildevandsplanen i planperioden, så planen ikke afviger fra kommuneplanen og nye lokalplaner.   

Du kan hente spildevandsplanen og de tilhørende bilag i linkene nedenfor.

 

Skal jeg være opmærksom på noget hvis jeg bygger om eller mit spildevand ændrer sig?

Ved ændret spildevandshåndtering, kan du forvente vi vil stille vilkår til en indretning som svarer til det beskrevne i spildevandsplanens bilag og evt. indretningskrav som følger af lokalplaner eller andre miljøtilladelser.

Vores administrationspraksis, det som sagsbehandlere ved kommunen vil bruge som rettesnor når de vurderer din spildevandsløsning, kan du se i Bilag 6. Følger du beskrivelserne i den, kan du forvente det hurtigste sagsforløb og mindste risiko for krav til ændringer i et planlagt projekt.

Kontakt os meget gerne for en uddybning inden du går i gang, hvis du er i tvivl om det der står.

 

Spildevandsplan 2018-2024

Bilag 1: Forklaring til skemaer

Bilag 2: Skemaer for oplande

Bilag 3: Skemaer for udløb

Bilag 4: Skemaer for renseanlæg

Bilag 5: Administrativ praksis for opdatering af spildevandsplanen

Bilag 6: Dimensionerings- og administrationspraksis

Bilag 7: Recipientforhold

Bilag 8: Renseanlæg

Bilag 9: Miljøscreening af spildevandsplansforslaget

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Kortbilag: Oversigtskort

Kortbilag: Områder uegnede for nedsivning

Kortbilag: Billund

Kortbilag: Bøvl

Kortbilag: Donslund

Kortbilag: Eg

Kortbilag: Ejendomme langs Refshøjvej

Kortbilag: Filskov

Kortbilag: Fitting

Kortbilag: Grindsted

Kortbilag: Hejnsvig

Kortbilag: Loft

Kortbilag: Løvlund

Kortbilag: Nebel

Kortbilag: Nollund

Kortbilag: Sdr Omme

Kortbilag: Skjoldbjerg

Kortbilag: Stenderup-Krogager

Korbilag: Urup

Kortbilag: Vesterhede

Kortbilag: Vorbasse

 

Tillæg til spildevandsplanen

Tillæg nr.1 til spildevandsplan 2018-2024 – Spildevandkloakering i Filskov, Boligområde på Slåenvej, Erhvervsområde på Industrivangen.