Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommune Spildevandsplan 2018-2024

Billund Byråd har den 6. november 2018 vedtaget Billund Kommunes Spildevandsplan 2018-2024

Billund Kommunes Spildevandsplan 2018-2024 erstatter Spildevandsplan 2011-2018 med tilhørende tillæg. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Billund Vand & Energi A/S. 

En spildevandsplan fastlægger rammerne for håndtering af spildevand i kommunen og er det administrative grundlag for gennemførelse af tiltag indenfor spildevandsområdet i kommunen. Spildevandsplanen beskriver både den nuværende status af de kloakerede områder og udviklingen i den kommende planperiode, som er 6 år. Forsyningsselskabet, Billund Vand & Energi A/S, må kun gennemføre projekter, som er i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Spildevandsplanen indeholder en kortlægning af kloakoplande, der fastlægger kloakeringsformen i det enkelte område. Kortlægningen følger kommuneplanens udlagte planområder. De nyudlagte bolig- og erhvervsområder er derfor også med i kortlægningen. 

Der er, ligeledes som noget nyt, udarbejdet et bilag til spildevandsplanen, som beskriver dimensionering- og administrationspraksis på spildevandsområdet. I bilaget fastlægges serviceniveauet ift. de fremtidige anlæg, herunder hvor ofte der må ske overbelastning af ledninger og krav ved etablering regnvandsbassiner og parkeringsarealer. Bilaget beskriver også administrative regler omkring udtræden af Billund Vand & Energi A/S, og hvad man skal gøre i forbindelse med separatkloakering.

Du kan hente spildevandsplanen og de tilhørende bilag i linkene nedenfor. Brug menuen i højre side hvis du vil læse mere om spildevand i kloakerede området, håndtering af tag- og overfladevand og spildevand i det åbne land.

 

Spildevandsplan 2018-2024

Bilag 1: Forklaring til skemaer

Bilag 2: Skemaer for oplande

Bilag 3: Skemaer for udløb

Bilag 4: Skemaer for renseanlæg

Bilag 5: Administrativ praksis for opdatering af spildevandsplanen

Bilag 6: Dimensionerings- og administrationspraksis

Bilag 7: Recipientforhold

Bilag 8: Renseanlæg

Bilag 9: Miljøscreening af spildevandsplansforslaget

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Kortbilag: Oversigtskort

Kortbilag: Områder uegnede for nedsivning

Kortbilag: Billund

Kortbilag: Bøvl

Kortbilag: Donslund

Kortbilag: Eg

Kortbilag: Ejendomme langs Refshøjvej

Kortbilag: Filskov

Kortbilag: Fitting

Kortbilag: Grindsted

Kortbilag: Hejnsvig

Kortbilag: Loft

Kortbilag: Løvlund

Kortbilag: Nebel

Kortbilag: Nollund

Kortbilag: Sdr Omme

Kortbilag: Skjoldbjerg

Kortbilag: Stenderup-Krogager

Korbilag: Urup

Kortbilag: Vesterhede

Kortbilag: Vorbasse