Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Retsvirkninger - vedtaget lokalplan

Her kan du læse om retsvirkninger vedrørende vedtaget lokalplaner.

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.