Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan?

Her kan du læse mere om hvornår der skal udarbejdes en lokalplan og hvilke regler der gælder.

Der er behov for en ny lokalplan, hvis du skal lave et større bygge- og anlægsarbejde inden for et område hvor: 

  • der ikke allerede findes en eksisterende lokalplan, eller 
  • lokalplanen ikke kan rumme projektet

Lokalplanen udarbejdes efter regler i Planloven - lov om planlægning. Planloven regulerer arealerne i Danmark på et overordnet niveau. Loven sikre, at der tages hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges eller indrettes. Planloven fastsætter også rammerne for udarbejdelsen og indholdet i en lokalplan og hvordan planen skal offentliggøres. 

Find planloven her

Byrådet skal ifølge Planloven udarbejde en lokalplan når det er nødvendigt for, at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejde, herunder nedrivning. 

En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen beskriver Billund Kommunes overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig. Er en lokalplan ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. 

Læs kommuneplanen 2017-2029 

Kommuneplantillæg

Kommuneplanen fastlægger blandt andet rammer for den overordnede lokalplanlægning, som lokalplanen skal overholde. Rammerne kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget skal indeholde en beskrivelse af ændringer i kommuneplanen, herunder nye rammebestemmelser for lokalplanområdet. Hvis lokalplanen kræver vedtagelse af et kommuneplantillæg, vil tillægget blive offentliggjort sammen med lokalplanen.