Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad er en lokalplan?

Her kan du læse mere om hvad en lokalplan er og hvad en lokalplan består af.

En lokalplan er en fysisk plan, som fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. Byrådet kan gennem lokalplanen fastlægge bindende retningslinjer for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier med mere skal placeres og udformes inden for lokalplanens afgrænsning. Bestemmelserne gælder kun inden for det område, som planen omfatter. Igennem lokalplaner kan den fremtidige udvikling af et område styres. 

Lokalplanen indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. 

Du kan finde en oversigt over gældende lokalplaner i Billund Kommune på: 

plandata.dk  

Hvad består en lokalplan af? 

En lokalplan består af:

  • Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives og der fortælles om lokalplanens indhold. 
  • Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. 
  • Kortbilag med videre, viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af området.