Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dispensation fra en lokalplan

Læs om dispensationer fra lokalplaner her

Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i en vedtaget lokalplan, såfremt dispensationen ikke strider mod lokalplanens principper. Planens principper er udtrykt i formåls- og anvendelsesbestemmelserne, derudover omfatter principperne også den planlagte struktur.

Dispensationer skal overholde kommuneplanen og have en planmæssig begrundelse. Enhver dispensationsansøgning skal vurderes konkret og der kan ikke gives generelle dispensationer. Videregående afvigelser forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan. Som hovedregel kan byrådet kun give dispensation efter en forudgående høring af naboer og andre berørte. Efter høringen vil Billund Kommunen behandle de indkommende høringssvar.

Du kan søge om dispensation her