Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dispensation fra en lokalplan

Læs om dispensationer fra lokalplaner her

Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i en vedtaget lokalplan, såfremt dispensationen ikke strider mod lokalplanens principper. Planens principper er udtrykt i formåls- og anvendelsesbestemmelserne, derudover omfatter principperne også den planlagte struktur.

Dispensationer skal overholde kommuneplanen og have en planmæssig begrundelse. Enhver dispensationsansøgning skal vurderes konkret og der kan ikke gives generelle dispensationer. Videregående afvigelser forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan. Som hovedregel kan byrådet kun give dispensation efter en forudgående høring af naboer og andre berørte. Efter høringen vil Billund Kommunen behandle de indkommende høringssvar.

Du kan søge om dispensation her

Når du søger om dispensation fra en lokalplan, skal du bruge en række informationer om bl.a. lokalplannummeret på den lokalplan der søges om dispensation fra og information om ejendommen, som eksempelvis matrikelnummer. Oplysningerne kan du finde via 'Billund Kommune på kort', hvor du har mulighed for at søge information om lige netop den ejendom eller den plan du er interesseret i.

Billund Kommune på kort kan findes her