Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Handleplan 2020-2023 - Handicap og Psykiatri

Handleplanen er retningsgivende for arbejdet med udviklingen af tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet 2020-2023.

Handleplanens overordnede formål er:

  • At styrke borgernes selvhjulpenhed igennem tidlige forebyggende samt rehabiliterende indsatse
  • At reducere udgifterne på område
  • At sikre høj kvalitet i indsatserne med udgangspunkt i de faglige sigtelinjer
  • At sikre høj grad af fleksibilitet i tilbudsviften, så tilbuddene løbende kan tilpasses fremtidens behov og borgersammensætningen 

Handleplanen beskriver 6 fokusområder:

  1. Etablering af flere lokale botilbud
  2. Udvikling af dagtilbud
  3. Livsfaser 
  4. Den rehabiliterende tilgang
  5. Frivillighed og samarbejde med civilsamfundet
  6. Økonomistyring 

Handleplanen beskriver desuden syv faglige sigtelinjer, som danner fundament for handleplanen og arbejdet hermed, samt syv principper for udvikling af kommunens tilbudsvifte. Handleplanen indeholder beskrivelse af konkrete tiltag, målsætninger og en tidsplan

Se handleplan 2020-2023 - Handicap og Psykiatri