Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Delegationsplan i Billund Kommune

En delegationsplan fordeler ansvaret for beslutninger og afgørelser fra Byrådet og ud i udvalgene og det administrative niveau. Delegationsplanen er derfor et vigtigt element i arbejdsfordelingen internt på rådhuset.

Se delegationsplanen for Billund Kommune her

I Styrelsesloven, som bestemmer, hvordan kommunerne styres, er det fastlagt, at det er Byrådet, som træffer alle beslutninger og afgørelser, som vedrører kommunen.  Dette er dog ikke muligt i praksis. Derfor har Byrådet på en række områder overladt det til udvalgene og det administrative niveau at tage beslutninger på Byrådets vegne. I princippet skal udvalgene og det administrative niveau altså tage den beslutning, det siddende Byråd vil have taget. 

Delegationsplanen som et vigtigt arbejdsredskab 

I forbindelse med fordelingen, af hvem der træffer hvilke beslutninger og afgørelser, er det vigtigt med en plan, som skaber en klarhed over rollefordelingen mellem Byrådet, udvalgene og det administrative niveau. Her bruges delegationsplanen netop til at skabe dette overblik, og den skaber et hierarki for, hvem der tager hvilke beslutninger.

Delegationsplanen dækker ikke alle beslutninger og afgørelser, som træffes af kommunen, da dette vil være for omfattende. Den er i stedet tænkt som et opslagsværk for politikere og medarbejdere. Her kan de få et overblik over sagsgange inden for de vigtigste lovgivnings- og beslutningsområder og se, om en sag skal afgøres politisk eller på det administrative niveau. Det er også vigtigt, at borgerne og virksomhederne kan få adgang til delegationsplanen, for at de kan vurdere, hvor deres sag i kommunen behandles.

En delegationsplan skaber altså:

  • En tydelig hierarkisk beslutningskæde i kommunen
  • En entydig, værdibaseret beslutningsproces
  • Klar fordeling af ansvar og kompetencer i kommunen
  • Et opslagsværktøj
  • Mere politik og mindre sagsbehandling i udvalgene
  • Mere borgerinddragelse i relevante beslutningsprocesser
  • Politisk ejerskab til delegationsplanen.

Revideres årligt

Delegationsplanen bliver revideret årligt for at sikre, at den altid lever op til den gældende lovgivning. Den revideres desuden efter hvert byrådsvalg, da delegationsplanen udstiller den beslutningskæde, som det siddende Byråd har tilrettelagt, ligesom den er indrettet efter det siddendes byråds valg af udvalgsstruktur og valg af struktur i den administrative organisation.