Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Partistøtte

Én gang om året kan partierne søge om udbetaling af økonomisk støtte til politisk arbejde

Én gang om året kan partierne søge om udbetaling af økonomisk støtte til politisk arbejde

Kandidatlister, der ved det seneste kommunalvalg har fået mere end 100 stemmer, kan ansøge Billund Kommune om udbetaling af tilskud til politisk arbejde i indeværende år. Ansøgningsfristen er inden årets udgang.

På borger.dk eller Økonomi- og Indenrigsministeriet finder du den blanket, som skal benyttes.

Udbetaling sker én gang årligt og beregnes ud fra kandidatlistens stemmeantal ved seneste kommunevalg.

I forbindelse med ansøgningen skal tilskudsmodtageren afgive erklæring om:

  • afholdte udgifter til politisk arbejde det foregående år
  • forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år
  • tilskud modtaget fra private og anonyme tilskud

På Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om partistøtte.