Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Partistøtte

Alle kandidatlister og opstillede kandidater kan en gang om året søge om tilskud til deres politiske arbejde, hvis de har deltaget i det seneste valg til kommunalbestyrelsen.

Partistøtteloven gør, at både kandidatlister og opstillede kandidater til det seneste valg til kommunalbestyrelsen kan søge om støtte til deres politiske arbejde i indeværende valgperiode. Kandidatlister og listeforbund skal have modtaget mindst 100 stemmer for at opnå støtte. I 2021 udgør tilskuddet 7,75 kr. pr. stemme. Størrelsen på tilskuddet kan aldrig overstige det beløb, som ansøgeren forventer at have til udgifter i forbindelse med det politiske arbejde i kommunen.

Kommunalbestyrelsen behandler ansøgningerne, som skal være modtaget inden udgangen af det år, der søges om støtte i.

Ansøg om støtte til politisk arbejde i kommunen

Udbetaling af støtte

Støtten udbetales på én gang, når kommunalbestyrelsen har konstateret, at betingelserne er opfyldt. Hvis støttemodtageren i første omgang har fået udbetalt et tilskud mindre end det beløb, der højst kan tildeles ansøgeren, er der mulighed for at indsende en eller flere supplerende ansøgninger inden udgangen af det år, som ansøgningen omhandler. 

Ansøgere i 2022

I 2022 har følgende søgt om støtte til deres politiske arbejde:

  • Det Konservative Folkeparti (C) - ansøger har ikke modtaget private eller anonyme tilskud i det forgangne år
  • Lokalpolitisk Forum (L) - ansøger har ikke modtaget private eller anonyme tilskud i det forgangne år
  • Socialdemokratiet (A) - ansøger har ikke modtaget private eller anonyme tilskud i foregående år
  • Venstre (V) - ansøger har ikke modtaget private eller anonyme tilskud i foregående år
  • Det Radikale Venstre (B) - ansøger har ikke modtaget private eller anonyme tilskud i foregående år