Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ildsjæleværkstedet: Fundraising

Formålet med workshoppen ’Fundraising’ var at få mere viden om muligheden for at fundraise penge til lokale udviklingsprojekter. Når du vil skabe handling bag dine idéer, er det ofte nødvendigt at have nogle midler for at sætte det i gang. Du kan indsamle penge ved at arbejde med fundraising.

Gode pointer fra workshoppen

Proces – gode råd til hvordan I kan arbejde sammen om fundraising

 • Fundraising tager tid. I skal derfor afsætte god tid til at arbejde med fundraising. Der er måske meget få deadlines om året hos fondene, I skal arbejde hen imod og selve det at skrive ansøgningen og indhente tilbud kan tage lang tid. Det kræver, at I har tålmodighed, og at I er gode til at støtte hinanden i at opretholde gejsten for at nå i mål med jeres projekt
 • Det betyder også meget i en fundraising ansøgning, at det projekt I søger penge til har en åben proces og bred målgruppe. Det betyder, at jo flere mennesker, I kan involvere i projektet, jo større er sandsynligheden for, at de også vil tage ejerskab og ansvar, når projektet er færdigt. Det kan også være en fordel at have en bred målgruppe, det vil sige projektet kan bruges af mange bagefter, fordi der så er flere, der får gavn af de midler, I fundraiser.
 • Det er vigtigt i projektgruppen at være enige om, hvordan processen skal være. Det vil sige, at I har aftalt på forhånd, hvem der har ansvar for hvad, og hvornår I har deadlines. Så er det nemmere for jer at skabe fremdrift i jeres projekt. Når I tager beslutningerne i fællesskab, det vil sige, at I inddrager hinanden, så er det nemmere at opretholde motivationen og engagementet hos de frivillige.

Ressourcer – gode råd om hvor I kan finde nye ressourcer

 • Der er mange forskellige værktøjer, I kan bruge, når I skal fundraise; indsamling/velgørenhed, sponsorater, partnerskaber, ’loppemarkeder’, ’aktier’ eller lignende økonomiske muligheder (se uddybende i dokumentet til højre)
 • I kan kigge på de ressourcer, der er i jeres netværk, og forhøre jer, om de vil hjælpe i jeres projekt. Fx hvis I skal bygge noget, er der måske en, der kender en lokal tømrer.  Eller hvis der er en i byen, der er god til at tegne, kan I spørge om vedkommende vil hjælpe med at tegne et logo, et kort eller måske sætte en brochure op. Alle har nogle kompetencer, der kan sættes i spil, og langt de fleste bliver glade for, at lige præcis deres arbejde bliver værdsat.
 • I kan finde inspiration til alternative finansieringsformer fra Liv og Land under Erhvervsstyrelsen (eksternt link - pdf). 
 • Der findes rigtig mange forskellige puljer og fonde. I kan finde oversigter både på nettet og på biblioteket. Hent en liste med forskellige relevante private fonde (pdf).

Ansøgningen – gode råd til at skrive selve ansøgningen

 • Når I skal udvælge hvilke fonde og puljer, I vil søge, er det vigtigt at I sorterer efter hvilke fonde, der matcher formålet i jeres projekt. I kan evt. undersøge hvad puljen tidligere har givet til eller kontakte fonden direkte for at høre, om det er en mulighed. I skal ikke spilde tiden på at søge noget, hvor sandsynligheden for at få støtte er lille.
 • Når I har udvalgt, hvilken pulje I vil søge, er research vigtig for skabe et overblik over:
  • hvad skal ansøgningen indeholde
  • hvilke krav er der til dokumentationen
  • hvilket sprog/ord I med fordel kan bruge, for at det falder i tråd med den pågældende puljes formål.
 • I kan tage kontakt til fonden eller tidligere ansøgere, der har fået støtte, for at høre om der er særlige ting (formalia, sprog, formål) I skal være opmærksomme på.
 • Arbejdet med fundraising tager meget tid, derfor kan det være en fordel for jer at lave en særlig projektgruppe omkring arbejdet med fundraising. I projektgruppen kan der fx sidde medlemmer, der har en særlig interesse i projektet, folk der er gode til at skrive/formulere sig, et bestyrelsesmedlem fra lokalrådet eller en repræsentant fra en anden forening. På den måde kan I hellige jer arbejdet med fundraising, hjælpe hinanden og støtte hinanden, både når det går godt, og når I støder på udfordringer. 


Mona Hvid fra Landliv a/s var aftenens oplægsholder og facilitator. Se oplæg og kontaktinformationer i hendes PowerPoint oplæg.
Du kan også hente mere inspiration på www.livogland.dk (eksternt link)