Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ildsjæleværkstedet: Turisme i landdistrikterne

Formålet med workshoppen 'Turisme – inspiration, synergier og den røde tråd’ var at få konkretiseret arbejdet med hvad man arbejder med af turismeindsatser i landdistrikterne og hvordan. Workshoppen gav inspiration til hvordan man andre steder i landet har organiseret indsatsen, hvordan landdistrikternes arbejde kan spille sammen med VisitBillund og en diskussion af hvad den røde tråd skal være i arbejdet, i sammenhæng med Børnenes Hovedstad.

Tre eksempler fra andre landdistrikter
Tre udviklingsprojekter blev fremhævet som inspiration, fordi de lokale har grebet det an på tre forskellige måder. Det handler om at se på hvor ens styrker er lokalt og hvilke ressourcer der kan sættes i spil, så man sikrer   

  • Nissum Fjord er lykkes med deres projekt pga. stærk organisering gennem et netværk. Læs mere her 
  • Stadil Mejeriby har arbejde med kulturarv og byudvikling hvor styrken var samarbejdet mellem private aktører og lokale ildsjæle. Læs mere her
  • Thyborøn Kultur og Fritidscenter er blevet skabt gennem en lokal forening der har arbejdet strategisk med en god forretningsplan. Læs mere her

 

Gruppedrøftelser
Deltagerne på workshoppen fik til opgave at drøfte udfordringerne i landdistrikterne i forhold til Børnenes Hovedstad og hvilke løsningsmuligheder de frivillige kunne pege på. 

Der blev blandt andet snakket om:

  • Tilbuddene/aktiviteterne i landdistrikterne skal være en modpol til Legoland Resort, fx naturoplevelser
  • Udvikling af nye tilbud målrettet børnefamilier
  • Bedre koordinering og samspil med tilbuddene på tværs i landdistrikterne
  • Mere viden og statistik om målgruppen

 

Hent aftenens tre oplæg

Oplæg 1 / Morten Karlsbjerg, direktør Billund Erhvervsfremme

Oplæg 2 / Suzanne Eben Ditlevsen, Indehaver og rådgiver LandLabDK

LUP – Drejebog for lokale udviklingsplaner / Center for Landdistriktsforskning og LandLabDK


Suzanne Ditlevsen fra LandLabDK var aftenens facilitator og oplægsholder. Find hendes opsamlingsnotater, anbefalinger og kontaktoplysninger her