Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ildsjæleværksted

Formålet med ildsjæleværkstedet er at give dig og andre lokale frivillige viden og værktøjer til at løfte de ønskede udviklingsopgaver.

Samfundsudviklingen giver lokalsamfundene store udfordringer de kommende år. Traditionelt har lokale frivillige løst store udviklingsopgaver. Fremover vil deres erfaringer og virkelyst være afgørende for lokalsamfundenes udvikling, og der vil være mange forskellige slags opgaver.

Billund Kommune opretter et ildsjæleværksted, der skal understøtte de Iokale frivilliges arbejde. Landdistriktskonsulenten arrangerer workshops, hvor frivillige opøver kompetencer i forhold til at løfte strategiske udviklingsopgaver i deres lokalsamfund.

Indholdet af de forskellige workshops aftales med Landdistriktsrådet og lokalrådene.

Hvis du har en god idé til et emne/tema/studietur så kontakt landdistriktskonsulenten (se kontaktoplysninger til højre).

Ideen med ildsjæleværksteder kommer fra Landdistriktspolitikken (2015), som blev udarbejdet i et samarbejde mellem borgere og politikere

 

Læs mere her om de ildsjæleværksteder der er blevet afholdt: 

Ildsjæleværkstedet: Turisme i landdistrikterne (6. december 2016)

Ildsjæleværkstedet: Flere frivillige (31. marts 2016)

Ildsjæleværkstedet: Fundraising (25. februar 2016)