Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Landdistriktsrådet

Landdistriktsrådet er lokalsamfundenes formelle paraplyorganisation og talerør for lokalrådene. Rådet afholder tema- og budgetmøde med økonomiudvalget i juni måned.

Mødet tager udgangspunkt i videndeling og dialog om relevante temaer for landdistriktsudvikling. Landdistriktsrådet fremlægger landdistrikternes ønsker til budgetlægning for det kommende år samt status på gennemførelse af landdistriktspolitikken. Her præsenterer Landdistriktsrådet lokalsamfundenes konkrete behov i forhold til de lokale udviklingsplaner. Det giver sammen med den efterfølgende dialog økonomiudvalget viden om landdistrikternes samlede behov.

Landdistriktsrådet afholder desuden et årligt dialogmøde med landdistriktskonsulenten. Mødet indeholder gensidig orientering, opfølgning på Landdistriktsrådets arbejde og afklaring af praktiske spørgsmål. Deltagerne drøfter også relevante emner til temamøde med økonomiudvalget. Landdistriktsrådet faciliterer mødet.

Landdistriktsrådet kvalificerer økonomiudvalgets bevilliger af udviklingsmidler fra Landdistriktspuljen. Det sker ved, at landdistriktsrådet anbefaler ansøgninger og vurderer dem i forhold til de kriterier, der hvert andet år aftales mellem økonomiudvalget og Landdistriktsrådet.

 

Læs mere om landdistriktsrådet.