Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Økonomiudvalget

Landdistriktsudviklingen er forankret i økonomiudvalget. Det er politikerne i økonomiudvalget, der har ansvaret for udmøntningen af landdistriktspolitikken og den helhedsorienterede landdistriktsindsats i Billund Kommune, ligesom de bevilliger udviklingsmidler fra Landdistriktspuljen.

Økonomiudvalget afholder et årligt møde med Landdistriktsrådet, hvor politikere og Landdistriktsrådet debatterer centrale landdistriktsspørgsmål, og landdistrikterne præsenterer ønsker i forbindelse med budgetlægningen og status på gennemførelse af landdistriktspolitikken.

 

Find personerne i Økonomiudvalget.