Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lokalråd

Lokalrådet koordinerer lokalsamfundets udviklingsarbejde og er lokalsamfundenes formelle paraplyorganisation. Det er i lokalrådet at de lokale udviklingsplaner (LUP) er forankret.

Vi har otte landdistrikter og to byområder (Grindsted og Billund) i kommunen. Hvert landdistrikts koordinationsgruppe kalder Billund Kommune for lokalråd. Lokalrådet repræsenterer lokale borgere og foreninger i forhold til den generelle udvikling af lokalsamfundet. Fordi et lokalråd repræsenterer lokalsamfundet, forudsætter det løbende involvering af borgere og foreninger, så lokalrådet altid er opdateret i forhold til lokalsamfundets ønsker og behov.

De otte lokalråd er valgt lokalt, og får tildelt et årligt driftstilskud fra Byrådet. Lokalrådene holder årligt et dialogmøde med landdistriktskonsulenten med gensidig orientering, opfølgning på arbejdet med de lokale udviklingsplaner og afklaring af praktiske spørgsmål. Hvert fjerde år præsenterer lokalrådene deres lokale udviklingsplaner for Økonomiudvalget (læs mere i Samarbejdsmodellen).

Kommunens otte landdistrikter

Lokalrådene har valgt at slutte sig sammen i et Landdistriktsråd.

Lokale Udviklingsplaner

Billund Kommune understøtter via Landdistriktspuljen at lokalsamfundene arbejder med Iokale udviklingsplaner for at:

  • Fremhæve særegne identiteter, samt gør dem tydelige for nuværende og kommende borgere
  • Udarbejde en strategi for det gode familieliv for både tilflyttere og nuværende borgere
  • Klargøre og gennemføre projekter og håndtere forskellige opgaver lokalt
  • Identificere Iokale ressourcer og lægge en strategi for, hvordan de kan gøre ressourcerne tilgængelige, hvordan de kan tilvejebringe manglende ressourcer, og hvornår de skal bruge de forskellige ressourcer.
  • Borgere og foreninger formulerer fælles mål og fælles prioriteringer, så lokalsamfundet står sammen og taler med én stemme overfor Billund Kommune

De gældende udviklingsplaner for lokalrådene: (åbner som pdf)

Filskov for fremtiden - Udviklingsplan 2008-2018

Hejnsvig Udviklingsplan 2016-2022

Udviklingsplan for Stenderup-Krogager 2030

Fremtiden i Sdr. Omme - Et naturligt valg 2011

Fremtiden i Vesterhede - Vi ser fremad og vi handler 2011

En udviklingsplan for fremtidens Vorbasse 2018

De to øvrige lokalråd Skjoldbjerg og Urup-Eg-Nollund har ikke formuleret en udviklingsplan.

 

Udvikling i landdistrikterne

Byrådet har formuleret en landdistriktspolitik (2015). Landdistriktspolitikken er Byrådets overordnede politik for, hvordan vi i et tæt samarbejde i hele kommunen kan fastholde landområdernes store kvaliteter og videreudvikle dem til gavn for nuværende og kommende borgere.
Landdistriktspolitikken blev til i et § 17 stk. 4 Landdistriktsudvalg, hvor borgere og politikere sammen formulerede en ny landdistriktspolitik.