Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Landdistriktsråd

Landdistriktsrådet er lokalsamfundenes formelle paraplyorganisation og talerør for lokalrådene. Landdistriktsrådet består af to repræsentanter fra hvert lokalråd.

Landdistriktsrådet kvalificerer Økonomiudvalgets bevillinger af udviklingsmidler fra Landdistriktspuljen. Det sker ved, at landdistriktsrådet anbefaler ansøgninger og vurderer dem i forhold til de kriterier, der hvert andet år aftales mellem Økonomiudvalget og Landdistriktsrådet.
Derudover holder Landdistriktsrådet årlige dialogmøder (jf. Samarbejdsmodellen): 

  • Rådet afholder tema- og budgetmøde med Økonomiudvalget i juni måned. Mødet tager udgangspunkt i videndeling og dialog om relevante temaer for landdistriktsudvikling.
  • Dialogmøde med landdistriktskonsulenten. Mødet indeholder gensidig orientering, opfølgning på Landdistriktsrådets arbejde og afklaring af praktiske spørgsmål.