Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tidligere tilskud fra Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen skal understøtte den planlagte og ønskede udvikling i landområderne.

Fra 2015 og frem er det den nye Landdistriktspolitik der danner grundlaget/kriterierne for Landdistriktspuljen. 

Tilskud 2019

Energioptimering af Donslund Gl. Skole - 221.562,50 kr.

Turismeudvikling i lokalområderne - 37.350 kr. 

Energioptimering og forbedring af indeklimaet i Skjoldbjerg Medborgerhus - 204.214,19 kr. Evalueringsrapport

Multibane i Stenderup-Krogager - 140.419,98 kr. 

Opstart af Sdr. Omme E-sport - 114.800 kr. 

Forskønnelse af hovedgaden i Vorbasse - 41.250 kr. 

Tilskud 2018

Ny udviklingsplan i Stenderup Krogager - 71.250 kr. - Evalueringsrapport

Etablering af kælkebakke i Sdr. Omme - 20.625 kr.

Muldtoilet i Anlægget i Sdr. Omme - 54.250 kr.

Aktivitetsplads Kroskoven i Filskov - 274.000 kr.

Lokalrådet i Vorbasse - Visionsplan for bosætning i Vorbasse - 46.781,25 kr.

Grindsted Speedway Klub - Udskiftning af airfence - 342.354,60 kr.

Krogager Jagtforening - tilbygning Klubhus Krogager Jagtforening - 59.025 kr. Evalueringsrapport

Tilskud 2017

Stenderup Krogager Fællesråd - Nye legeredskaber i Øparken - 23.119 kr.

Filskov Kontaktudvalget - Udarbejdelse af lokal udviklingsplan 2018-2028 for Filskov - 31.518,75 kr. Evalueringsrapport

Urup Forsamlingshus - miljørigtig opvarmning af Forsamlingshus  - 64.350 kr. Evalueringsrapport

Hejnsvig Lokalråd - ny hjemmeside og kommunikationsarbejde for Hejnsvig -  37.500 kr. 

Vorbasse Lokalråd - Initiativer til fremme af småskalaturisme og bosætning -  14.943,75 kr. Evalueringsrapport

Hejnsvig Lokalråd - Infoskærme -  26.415 kr. 

Vorbasse lokalråd - hundeskov  - 58.668,75 kr. Evalueringsrapport

Tilskud til Billund Landdistriktsråd - VisitBillund platform - 21.000 kr.

Forhøjelse af basistilskud til lokalrådene - 80.000 kr.

Filskov Friskole & Børnehave, SFO - ventilation - 158.475 kr. Evalueringsrapport

SKIF e-Sport – computerudstyr - 113.300 kr. Evalueringsrapport

Sdr. Omme Borger & Erhverv - hjemmeside - 25.000 kr. Evalueringsrapport

Tilskud 2016

Tilskud til Billund Landdistriksråd - VisitBillund platform - 24.500 kr.

Skjoldbjerg Almstok Lokalråd og Kultur/Medborgerhus - renovering af eksisterende legeplads - 144.100 kr. Evalueringsrapport

Omme Landevejens Stilaug - Rekreativ sti ml. Sdr. Omme og Filskov - 300.000 kr. 

Lokalrådet i Vorbasse - Brændeskur i shelterområdet - 4.875 kr. Evalueringsrapport 

Lokalrådet i Vorbasse - ny udviklingsstrategi for Vorbasse - 49.950 kr. Evalueringsrapport

Tilskud 2015

 Tilskud til Billund Landdistriktsråd - VisitBillund Platform  - 24.500 kr.

 Sdr. Omme Idrætsforening - Etablering af multibane  - 100.000 kr. Evalueringsrapport

Hejnsvig Lokalråd - plantning af vejtræer på Billund Kommunes areal ved Søllingdalvej  - 12.892 kr. Evalueringsrapport 

Den dynamiske Landsby - Udstillingstavle Vorbasse udvikling - 40.250 kr. Evalueringsrapport

Vorbasse Lokalråd - opdatering af hjemmeside - 12.188 kr. Evalueringsrapport

Hejnsvig på Toppen - udviklingsplan - 70.000 kr. Evalueringsrapport

Krogager Primitive Camping - ny hovedbygning - 115.109 kr. Evalueringsrapport

DDS Horns Rev Division - spejderlejren CAF - 50.000 kr. Evalueringsrapport

Lokalrådet i Vorbasse - Vorbasse Shelterby - 74.500 kr. Evalueringsrapport

Tilskud 2014

Tilskud til Billund Landdistriktsråd - nyt lokalråd 10.000 kr.

Tilskud til Billund Landdistriktsråd - VisitBillund Platform 24.500 kr.

FDF Filskov - Etablering af multihus 325.000 kr. Evalueringsrapport

Sdr. Omme Borger og Erhverv - projekt Omme Å 100.000 kr. Evalueringsrapport

Grindsted og omegns Slægts- og lokalhistorisk forening - oplevelsesguider 17.625 kr. Evalueringsrapport

Stiforeningen Stakrogevej - omlægning af stisystem 41.618 Evalueringsrapport

Sdr. Omme Borger og Erhverv - projekt Omme Å 27.000 kr. Evalueringsrapport

Filskov Friskole - Etablering af multibane ved Filskov Friskole 120.000 kr. Evalueringsrapport

Den Dynamiske Landsby - højtlæsningsbog 47.232 kr. Evalueringsrapport

FV90/Hejnsvig Forsamlingshus - udvendig vedligehold af forsamlingshuset 34.300 kr. Evalueringsrapport

Koordinationsudvalget under Hejnsvig på Toppen - udgivelse af pixiudgave af kulturarvskatalog 12.071 kr. Evalueringsrapport

Tilskud 2013

Solceller på Skjoldbjerg Almstok Medborgerhus 100.000 kr. Evalueringsrapport

Rundtur i Filskov – Kontaktudvalget i Filskov 12.528 kr. Evalueringsrapport

Forskønnelse af den gamle skolegrund - Vesterhede Koordinationsråd 60.000 kr. Evalueringsrapport

Etablering af naturlegeplads i anlægget i Sdr. Omme, Anlæggets Venner 72.328 kr. 

Turismeudvikling i landsbyer og landdistrikter - Billund Landdistriktsråd 89.000 kr. Evalueringsrapport

Markedsføring af Vorbasse - Den Dynamiske Landsby 19.919 kr.

Egnsnavne på Hejnsvig Bystævne - Hejnsvig Lokalarkiv 37.500 kr.

Tilskud 2012

Kontaktudvalget i Filskov - visning af reklamespot om Filskov 50.000 kr.

Billund Landdistriktsråd 10.000 kr.

Lokalrådet i Stenderup/Krogager, Multibane 19.000 kr. 

Frivilliggruppen på Vorbasse Bibliotek, kurser 30.000 kr. 

Stenderup/Krogager Fritids- og Kulturhus 250.000 kr.

Billund Landdistriktsråd Visit Billund, Infoskærme 24.500 kr.