Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøgningsskema til Landdistriktspuljen

Her finder du det materiale du skal bruge til at søge landdistriktpuljen.

Download ansøgningsskema til Landdistrikspuljen her (word)

Download budget skema her (excel) 

 Øvrige nødvendige oplysninger (tjek-liste)

  • Beskrivelse i ansøgningsskemaet af projektet og dets aktiviteter, og hvordan de passer ind i områdets helhedsplan
  • Dokumentation af at der foreligger 25% medfinansiering fra lokalområdet
  • Anbefaling fra lokalrådet - Landdistriktsrådet henstiller til at lokalrådene går aktivt ind i forarbejdet med projekterne.
  • Tilbud på projektets leverancer og delleverancer (to tilbud for leverancer på over 50.000 kr. og ét tilbud til leverancer på under 50.000 kr.)
  • Projektets budget (du skal bruge budgetskemaet ovenfor)
  • Evt. timebudget ved egenfinansiering med frivilligtimer (skrives ind i budgetskemaet)

Du kan læse mere om fundraising og finde gode råd til den gode ansøgning her (ildsjæleværksted 2016)