Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Landdistriktspulje

Billund Kommune har afsat en årlig Landdistriktspulje, som skal støtte borgernes udvikling af landdistrikterne. Puljen er på 1 mio. kr. årligt og har ansøgningsfrist fire gange om året. Det er første tirsdag i februar, maj, august og november.

Formålet med puljen

Landdistriktspuljen skal understøtte udmøntningen af Billund Kommunes landdistriktspolitik og lokalsamfundenes lokale udviklingsplaner. Pengene skal gøre det lettere for borgerne at gennemføre mindre initiativer og søge ekstern medfinansiering til realisering af større projekter.

Hent ansøgningsskema

Forudsætning for at kunne søge

Ansøgninger til Landdistriktspuljen skal opfylde følgende forudsætninger:

 • Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner forankret i Billund Kommunes landsbyer og landdistrikter kan søge midler.
 • Udviklingsinitiativerne skal omfatte lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter, større
  vedligeholdelsesprojekter i lokalområderne: Nollund, Urup, Eg og Skjoldbjerg/Almstok, Donslund, Bøvl og Vesterhede,  kulturelle aktiviteter, sociale aktiviteter, samarbejde mellem lokale foreninger, kompetenceudvikling, idéudvikling og/eller strategisk udvikling.
 • Det enkelte udviklingsinitiativ skal både understøtte landdistriktspolitikkens indsatsområder og lokalsamfundets lokale udviklingsplan.
 • Ansøgningen skal kommenteres og godkendes af lokalrådet, som står inde for initiativets relevans i forhold til lokalsamfundets lokale udviklingsplan.
 • Det enkelte lokalsamfund skal egenfinansiere med minimum 25 procent af de første 100.000 kr. af det ansøgte beløb. Egenfinansieringen skal sikre bred lokal opbakning omkring initiativet. Egenfinansieringen skal derfor dækkes af lokale foreningers egne midler eller midler, der er indsamlet eller tjent af lokalsamfundet. Egenfinansieringen kan omregnes til frivilligtimer á 100 kr. pr. time. I det tilfælde skal ansøgningen vedlægges et detaljeret timebudget.
 • Ansøgningerne skal vedlægges et budget. Et projekt, hvortil der søges midler fra Landdistriktspuljen, kan bestå af flere leverancer. Det er hensigtsmæssigt, at delleverancerne i det enkelte projekt holdes på så få leverandører som muligt, og der indhentes tilbud på hver delleverance, hvorved Billund Kommune kan vurdere ansøgningen i henhold til de helt almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. På den baggrund skal alle leverancer og delleverancer, der overstiger en udgift på 50.000 kr., belyses med to tilbud. Leverancer og delleverancer, der repræsenterer en udgift på under 50.000 kr., skal belyses med et tilbud (Ændret jf. Økonomiudvalgets beslutning den 9. februar 2016).
 • Der kan ikke forventes støtte til projekter, der allerede har opnået kommunal støtte uden økonomiudvalgets godkendelse.

Alle ansøgninger på op til 20.000 kr. pr. projekt behandles af Landdistriktsrådet indenfor en ramme på 100.000 kr. Jf. Økonomiudvalgets beslutning på deres møde den 13. december 2016, samt den 11. december 2018. Disse ansøgninger skal opfylde de samme kriterier og følger samme ansøgningsfrister. 


Ansøgningsproces

Ansøgningerne behandles fire gange om året med ansøgningsfrist første tirsdag i februar, maj, august og november. Ansøgningsprocessen er som følger:

 1. Ansøger udfylder ansøgningsskemaet og budgetskema, som du finder i boksen til højre. 
 2. Billund Kommune modtager ansøgningen og sikrer, at ansøgningen indeholder tilstrækkelige beskrivelser og dokumentation. Det forventes, at ansøger har søgt vejledning hos relevante kommunale fagpersoner inden indsendelse af ansøgningen (find medarbejder).
 3. Landdistriktskonsulenten formidler herefter ansøgningen til Landdistriktsrådet.
 4. Landdistriktsrådet anbefaler ansøgninger og vurderer dem i forhold til de kriterier, der hvert andet år aftales mellem Økonomiudvalget og Landdistriktsrådet.
 5. Økonomiudvalget bevilliger midler, giver afslag eller sender ansøgningen tilbage til videreudvikling:
  1. Økonomiudvalget kan indstille og/eller Landdistriktsrådet kan anbefale et udviklingsinitiativ til videreudvikling. Det sker, når udviklingsinitiativet er lovende, men dets fulde potentiale ikke fremgår af ansøgningen. Ansøger kan herefter videreudvikle udviklingsinitiativet og genindsende initiativet ved næste ansøgningsrunde uden dog at være garanteret midler.
 6. Ansøger får elektronisk besked om økonomiudvalgets beslutning.
 7. Bevillinger kan udbetales efter aftale med forvaltningen i takt med realiseringen af projektet. Senest tre måneder efter projektafslutningen indsender ansøger regnskab for det samlede projekt og evt. timeregnskab for frivilligt arbejde til Landistrikskonsulenten (se kontaktinformation i den blå boks her på siden). Ansøger kan kun modtage støtte til de støtteberettigede udgifter. Derfor skal der ske tilbagebetaling af overskydende midler.
 8. Når initiativet eller projektet er gennemført, skriver ansøger en evalueringsrapport ved hjælp af skemaet, som du finder nedenfor.

Bemærk at Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 2. oktober 2018 at bevilgede midler skal bruges indenfor to år fra bevillingsdatoen, ellers frafalder bevillingen.